Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeersknooppunt in groene hart van de provincie

Station Driebergen is van groot belang voor verkeer en economie. Na Utrecht en Amersfoort wordt het een van de belangrijkste verkeersknooppunten van onze provincie.

We willen daarom ook de intercity-status van dit station terugkrijgen. In dit knooppunt komen trein- bus- auto en fietsend verkeer samen. D66 acht het essentieel dat reizigers rondom het nieuwe station Driebergen relatief eenvoudig kunnen overstappen en hun reis met het vervoersmiddel van hun voorkeur kunnen voortzetten. Hierbij bewaakt D66 dat fietsen en busverkeer net zo goed in de plannen rond dit verkeersknooppunt worden verwerkt. D66 wil af van de traditionele nadruk in het verkeersbeleid op auto en trein. We gaan experimenteren met de groene golf voor fietsers.
Daarnaast biedt het station Driebergen een goede gelegenheid om de door ons gewenste kennisintensieve bedrijvigheid in de nabijheid van het station te vestigen. Denk hierbij aan de mooie landgoederen van de Stichtse Lustwarande, maar ook duurzame herbestemming van bestaande locaties in Driebergen en rond de A12 kan een prima optie zijn.

D66 vindt de verbindingen met Utrecht Science park en Wageningen belangrijk en blijft dus aan-dringen op een Intercity status voor station Driebergen-Zeist en flexibele vervoersmogelijkheden vanaf dit station naar de dorpen op de Utrechtse Heuvelrug.

D66 is voorstander van een verkeersbeleid waarbij de gemeente als geheel bereikbaar is, maar waarbij ingrepen op het ene punt geen probleem ergens anders veroorzaken. Bovendien is het belangrijk dat we niet‐bestemmingsverkeer om de gemeente heen leiden.
Er moet een omslag komen in het denken over verkeer. In plaats van denken vanuit de auto, moeten fietsers en voetgangers op de eerste plaats komen te staan. We willen kinderen stimuleren zo veel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen. Om de veiligheid in de schoolomgeving te verbeteren moeten kinderen niet met de auto tot voor de deur gebracht kunnen worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018