Steun ons en help Nederland vooruit

Het unieke karakter van onze omgeving

Onze gemeente kenmerkt zich door de centrale ligging in het land, haar natuurschoon, de voelbare historie met landgoederen, de ruimtelijke uitstraling van de uitgestrekte natuurgebieden in het hart van Nederland. D66 wil dit unieke karakter behouden en verder versterken. De meerwaarde komt dagelijks tot uiting in een prettig woon- en leefklimaat, aantrekkingskracht op toeristen en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Onze inwoners zijn zich volgens D66 bovengemiddeld bewust van de verbinding van de mens en de natuur. Dat raakt ook de speerpunten in het economisch beleid.

In het vestigingsbeleid voor bedrijven van de gemeente staan kennisintensieve, dienstverlenende bedrijven voorop. Zorg, onderwijs, cultuurhistorie, duurzaamheid en natuurbescherming zijn daarbij belangrijke speerpunten, bedrijven in die sectoren krijgen van D66 meer steun en ruimte. D66 wil dat de gemeente meer gaat doen aan het werven van dat type bedrijven, bijvoorbeeld in sa-menwerking met Rijk en provincie. D66 heeft voorkeur voor bedrijven die qua energieverbruik zelfvoorzienend of zelfs energie producerend zijn om de omgeving te voorzien van duurzame energie. Met Rijk, Provincie en organisaties zoals Kamer van Koophandel en Economic Board Utrecht kan meer samengewerkt worden om dit type bedrijven naar onze gemeente te halen en de kennis en kunde bij bestaande bedrijven rond duurzaamheid en innovatie te versterken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018