Steun ons en help Nederland vooruit

Sturen op maatschappelijk effect

D66 zoekt actief naar innovatieve samenwerkings- en financieringsvormen in en om het sociaal domein, zoals social impact bonds. D66 wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt op maatschappelijk effect. Dat hebben we de afgelopen jaren in onze gemeente al vormgegeven en dat is in Nederland best bijzonder. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt daarop gebaseerd.

Om daaraan ruim baan te geven moeten Raad en College samen op zoek naar een manier waarop de begroting zodanig kan worden ingericht dat het financieren van innovatieve werkwijzen makkelijker wordt gemaakt.

Onze gemeente is aantrekkelijk voor jeugdzorginstellingen. De aanwezigheid van die jeugdzorginstellingen in onze gemeente is echter ook een financieel risico, zolang de gemeente nog de rekening krijgt voor alle kinderen die daar geplaatst worden, ook als zij van buiten de regio afkomstig zijn. Zolang het Rijk dat nog niet adequaat heeft opgelost, moeten we daar in de begroting rekening mee houden. Overigens lijkt daar op het ministerie wel beweging in te zitten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018