Steun ons en help Nederland vooruit

Regie in eigen hand

D66 wil dat de gemeente zich meer bewust is van de bestuurlijke rol van het Rijk, provincie en andere overheden. We zien dat, rond de verhoging van de maximumsnelheid op de A12, de aanleg van ecoducten of ondertunneling van het spoor in Maarsbergen, ons gemeentebestuur al snel verstrikt raakt in de uiteenlopende verantwoordelijkheden. D66 wil een gemeente die naar andere overheden regie pakt, maar ook communiceert waar de grenzen liggen. In processen zoals dat rond de tunnel in Maarsbergen, waar het uiteindelijke besluit de meeste impact heeft voor de inwoners van een of meer dorpen van onze gemeente, is het van belang dat het gemeentebestuur de regie van het besluitvormingsproces naar zich toetrekt.  Dan gebeurt dat op een manier die past bij onze gemeente: transparant naar de inwoner over elke stap en een plan waarin helder is wanneer er volop ruimte is voor inbreng en op welk punt in de besluitvorming dat is.

De komst van een tunnel door Maarsbergen, vereist een nieuwe visie op het dorp en het plein voor de kerk. D66 wil dit hoogwaardig en natuurvriendelijk herinrichten. Inwoners worden hierbij in vroeg stadium betrokken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018