Steun ons en help Nederland vooruit

Oog voor de kracht van ouderen

De gemeente zelf moet meer oog hebben voor de kracht die ouderen na hun pensionering voor onze gemeenschap kunnen hebben. De leeftijdsopbouw in onze gemeente laat zien dat 55+’ers sterk vertegenwoordigd zijn. Deze groep wordt steeds belangrijker voor de arbeidsmarkt, maar ook voor het verenigingsleven. De gemeente kan in beleidsprocessen meer ruimte en vertrouwen geven aan deze groep relatief hoogopgeleide en fitte ouderen tussen 55-75 jaar. Ouders én ouderen zijn de komende decennia ‘de kurk’ waar onze gemeente levendig van blijft.

In de gemeentelijke organisatie is ruimte voor verbetering. Het relatief hoge ziekteverzuim roept vragen op of de organisatie aansluit bij de ambities van het gemeentebestuur. Het komt nu nog te vaak voor dat raadsleden commentaar van inwoners, dat soms ongefundeerd en niet geverifieerd is, direct op het bordje leggen van de gemeentelijke organisatie en haar ambtenaren. Raadsleden kunnen ook vaker zelf initiatiefvoorstellen indienen of op onderzoek uitgaan.

D66 vindt dat aanbestedingen en opdrachten vanuit de gemeente nadrukkelijk ook voor kleine ondernemingen en ZZP’ers open moeten staan. Hiermee steunt de gemeente haar eigen lokale ondernemers en verkleint tevens haar klimaatvoetafdruk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018