Steun ons en help Nederland vooruit

De maatschappelijke rol van bedrijven

Bedrijven hebben naast de economische rol ook een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld in het ondersteunen van lokale verenigingen en evenementen. Wij zien die rol ook bij het opleiden van onze jeugd. Wat D66 betreft maken gemeente, ondernemersorganisaties en onderwijsinstellingen in de regio praktische afspraken over stages en ook over de mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zeker bij stages is dit voor bedrijven een mooie kans om kennis over te dragen naar de toekomstige generatie werknemers. Voor scholen is dit essentieel om de aansluiting van onderwijs en praktijk te borgen. Het is voor alle betrokkenen belangrijk dat leerlingen van onze gemeente bij lokale bedrijven terecht kunnen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018