Steun ons en help Nederland vooruit

Klimaatneutraal in 2030

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat in 2035 binnen de gemeentegrenzen evenveel duurzame energie wordt opgewekt als aan energie wordt gebruikt maar ook dat er op de klimaatverandering wordt geanticipeerd. Dat betekent dat wonen, werken/ondernemen en recreëren klimaatneutraal zijn. D66 ziet de urgentie om onze te grote voetprint te verkleinen en ziet ook dat onze gemeente sterk achterblijft. Bijvoorbeeld vergeleken met het gemiddelde in provincie Utrecht is het energieverbruik in onze gemeente hoog. Het is tijd om keuzes te maken en hieraan consequenties te verbinden. En de lat hoger te leggen door te streven naar een klimaatneutrale gemeente in 2030. In onze gemeente zijn veel mooie kleinschalige initiatieven van inwoners, maar onze eigen gemeentepolitiek moet meer doen om de doelstelling te halen.

Als D66 gaan wij ons de komende 4 jaar inspannen om te starten met een experiment voor een sterk gedifferentieerd belastingtarief waarbij groen gedrag wordt beloond. W beginnen met een kleine pilot voor een tweetal wijken met inwoners die zich vrijwillig aanmelden (bij voldoende animo, naar voorbeeld van de BIZ). De gemeente faciliteert hrt proces waar nodig met mogelijk cofinanciering vanuit provincie en rijk. Principe en concept willen we eenvoudig houden. Groen gedrag wordt beloond en grijs gedrag extra belast. Dus een inwoner zonder(rest)afval, geen parkeervraag, water afgekoppeld, dak beschikbaar gesteld voor zonne‐energie betaalt minder tot geen gemeentebelasting.

D66 wil samen met bewoners en bedrijven onze dorpen en buitengebieden verduurzamen. Zo zijn onze scholen en gemeentegebouwen binnen 4 jaar energie producerend in plaats van gebruikend. We willen beter aansluiten op landelijke en regionale kennisnetwerken, om zo snel mogelijk in onze gemeente resultaten te boeken. Denk hierbij aan nieuwbouwplannen zonder gasaansluitingen of een wijkgerichte aanpak rond warmtevoorzieningen met elektra (warmtepomp), kleinschalig warmte en koude voor hoogbouw/dichtere bebouwing. Vergaande verduurzaming van de woningen kan op innovatieve wijze worden gerealiseerd. Nieuwe businessmodellen bieden kansen zoals woningabonnementen, collectief isoleren en gezamenlijke zonnepanelen of miniwindmolens aanschaffen. Bij nieuwbouw en grootschalige renovatie is duurzaam bouwen en “energie producerend” het uitgangspunt.

Goede aansluitingen op de NS‐stations in Maarn en Driebergen zijn essentieel. D66 wil hier snelle en flexibele verbindingen met bus en fiets, zodat de aansluitingen naar bijvoorbeeld Doorn, Leersum en Amerongen aantrekkelijker worden, juist ook vroeg of laat op de dag.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018