Steun ons en help Nederland vooruit

Kansengelijkheid begint bij onderwijs

D66 staat voor kansengelijkheid en dat begint bij goed onderwijs. Binnen de Utrechtse Heuvelrug hebben we ingezet op verbetering en vernieuwing van diverse scholen en streven we naar het beste onderwijs voor iedereen.

D66 wil dat de gemeente regie gaat voeren om die visie op onderwijs voor onze gemeente en per dorp te ontwikkelen. Om te beginnen in grote lijnen op gemeentelijk niveau en vervolgens uitgewerkt naar de lokale situatie per dorp. Deze visie wordt vertaald naar uitvoeringsplannen met een lange termijn perspectief van 10 tot 15 jaar. Heldere duiding van randvoorwaarden en definities voorkomen dat onderwijsprofessionals en politiek verschillende talen spreken. Er worden afspraken gemaakt hoe kinderopvang en ook jeugdzorg worden betrokken bij de visieontwikkeling. D66 wil hiermee realiseren dat de beschikbare locaties en budgetten beter worden ingezet om kinderen en docenten in onze gemeente de best mogelijke onderwijsomgeving te bieden.

In de onderwijsvisie moet ook worden meegenomen dat kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid op de toekomst. Zogeheten ’21ste -eeuwse vaardigheden’ als creatief denken, mediawijsheid, ondernemerschap en digitale vaardigheden, moeten daarom een belangrijke rol krijgen in het onderwijs. Wij willen dat kinderen al in het basisonderwijs met dit soort vaardigheden kennis maken. Scholen moeten hierin ondersteuning krijgen in de vorm van expertise en de juiste voorzieningen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018