Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor iedereen; het beste onderwijs – Inleiding

D66 staat voor kansengelijkheid en dat begint bij goed onderwijs. Binnen de Utrechtse Heuvelrug hebben we ingezet op verbetering en vernieuwing van diverse scholen en streven we naar het beste onderwijs voor iedereen. Zo streeft D66 het verbeteren van kansengelijkheid na en een gelijke verdeling van passend (basis) onderwijs over de diverse scholen.

D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken aan zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder snel aangewezen op zorg. D66 is voorstander van een extra uur bewegingsonderwijs. Als daar belemmeringen voor zijn wil D66 die graag wegnemen. Ook binnen en rondom de scholen, zoals op schoolpleinen, kan de gemeente gezond gedrag stimuleren. bv. gezond eten en gezond gedrag (en voorbeeldgedrag van begeleiders en leerkrachten op het schoolplein (dus niet roken)), goede beweegmogelijkheden, klim – en klauter toestellen en groene schoolpleinen.

Waar maken wij ons sterk voor?

  • Een gemeente met een heldere toekomstvisie 2035 in combinatie met de Omgevingswet.
  • Een gemeente met een visie op Onderwijs, niet alleen op Onderwijshuisvesting, waarin toegewerkt naar één of meerdere Integrale Kindcentra per dorp

Laatst gewijzigd op 22 november 2018