Steun ons en help Nederland vooruit

Heldere blik op financiën

Soms zijn grote investeringen nodig, om de leefbaarheid van onze dorpen te behouden. Als we daarvoor bezuinigingen op andere gebieden moeten realiseren kunnen we uitleggen waarom we dat doen Als we liever kiezen voor verhoging van de belastingen moeten we dat ook uit kunnen leggen. Bij voorkeur vragen we de inwoners welke keuze we moeten maken. Dat houdt in, dat we onze besluitvorming hierop moeten inrichten en dat we ook aan de inwoners laten zien, dat we met hun mening rekening houden. D66 wil experimenteren met digitaal raadplegen bij dit soort besluiten bijvoorbeeld in de vorm van het online burgerpanel.

D66 houdt van een heldere blik op financieren van zaken: de vervuiler of gebruiker betaalt. Daar waar de markt het binnen de kaders zelf op kan lossen, moeten we dat zeker niet nalaten.

Denk in het kader van afvalverwerking ook aan verschil in tarieven, zoals de kans om het restafval minder vaak te laten ophalen. Voor jonge gezinnen en ouderen kunnen we een ophaal systeem voor luiers toevoegen, tegen een meerprijs. D66 wil naar 100 kg restafval per inwoner in 2020 en naar een afvalloze gemeente in 2030. Hierop moet worden ingezet door middel van meer communicatie en voorlichting, maar ook aan het principe van de “verschoner wordt beloond”.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018