Steun ons en help Nederland vooruit

Gezond en prettig oud worden – Inleiding

We steunen de sociale lijn die we in deze raadsperiode hebben ingezet. We willen bereiken dat de inwoner met ondersteuning van de consulenten in de sociale dorpsteams steeds meer emancipeert ten opzichte van de zorgaanbieders, die als reactie daarop steeds beter maatwerk leveren. Dat vraagt van de gemeenteraad en het college nog meer ‘loslaten’: niet meer sturen op uren, niet langer standaardoplossingen in de begroting. In plaats daarvan komt langzaamaan de verschuiving van ‘grip op geld’ naar ‘vertrouwen in mensen onderling’.

Waar maken wij ons sterk voor?

  • Meer maatwerk in persoonlijke dienstverlening; familiegroepsplan verstevigen
  • Samen met inwoners en professionele partijen een regiovisie op kwaliteit en samenwerking: dialoog
  • Armoede en schuldproblemen integraal aanpakken en creativiteit niet schuwen
  • Medische voorzieningen goed bereikbaar, 24/7 en op redelijke afstand

Laatst gewijzigd op 22 november 2018