Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam wonen

Voor elektrische auto’s komen in alle dorpen extra publieke oplaadpunten, ook in woonwijken. Bewoners die elektrisch gaan rijden kunnen dit gemakkelijk regelen via de gemeente. Tenslotte wil D66 met omliggende gemeenten in de weekenden de nachtbus realiseren, om de oudere jeugd te faciliteren en tegelijk het draagvlak voor horecavoorzieningen in onze gemeenten te versterken.

D66 wil toe naar bedrijventerreinen die energie produceren in plaats van gebruiken. Wij kennen in onze gemeente veel scholen, sportvoorzieningen en ander maatschappelijk vastgoed waar we heel snel winst en besparing kunnen realiseren. Samenwerking rond duurzaamheid met banken of pensioenfondsen kan voor gemeente, inwoners en bedrijven rendabel zijn. Bevorder bij ondernemers, instellingen en omwonenden kennis over benutting energie en grondstoffen afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallatie. D66 wil de komende 4 jaar geen woorden, maar daden.

De woningbouwverenigingen hebben met de gemeente een overeenkomst gesloten met een duurzaamheidsambitie. Dit heeft zowel voor hen als voor de bewoners van hun woningen financiële gevolgen. Het is daarom een eerlijke deal als de ambitie bij de woningeigenaren in onze gemeente procentueel evenredig is. De woningbouwverenigingen kunnen niet in hun eentje de klimaatvoetafdruk verkleinen. D66 zet er daarom vol op in dat ook woningeigenaren hun deel gaan bijdragen.

D66 heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor het terugdringen van zwerfafval, een doorn in het oog van veel inwoners. In de komende periode willen we inwoners en organisaties blijven ondersteunen bij het opruimen van zwerfafval en plaatst de gemeente meer afvalbakken (liefst voor gescheiden afval) in de openbare ruimte.

Verder wil D66 dat de gemeente straks samen met het waterschap klimaat stresstesten maakt t.a.v. wateroverlast, verdroging e.d., meer groen en minder verharding in woonwijken en openbare ruimte stimuleert, de aanleg van groene daken en gevels stimuleert en aanstuurt op het vermijden van het gebruik van uitlogende materialen (koper, lood en zink) in de bouw.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018