Steun ons en help Nederland vooruit

Duidelijkheid over financiën – Introductie

De afgelopen jaren heeft D66 ingezet op een gezonde financiële huishouding. D66 heeft rond de gemeentebegroting rust en overzicht gebracht. We zitten als gemeente niet meer op het strafbankje van het ‘provinciaal toezicht’. Nu de begroting op orde is, wil D66 de schulden van onze gemeente terugbrengen. Daarbij willen we meer resultaten zien rond gemaakte afspraken, zoals het verkopen van ongebruikt maatschappelijk vastgoed en snippergroen. Dit zou in feite dubbel opleveren: inkomsten enerzijds en minder uitgaven anderzijds.

Waar maken wij ons sterk voor?

  • D66 heeft een grote rol gespeeld in het op orde krijgen van de financiën in onze gemeente. Daar gaan we mee door. Afbouwen van oude schulden hoort daarbij, maar altijd in balans met het behoud van de voorzieningen in de dorpen en met de bezittingen in algemene zin
  • D66 staat voor een helder en verantwoord belastingbeleid, zonder trucjes. We willen dat mensen zelf meer invloed kunnen hebben op wat ze moeten betalen

Laatst gewijzigd op 22 november 2018