Steun ons en help Nederland vooruit

Besturen is richting kiezen

Besturen is richting kiezen, koers uitzetten, besluiten nemen om zo dicht mogelijk bij het geplande doel uit te komen en toezien op de uitvoering. Een sterk college beschikt over visie en ambitie. Het strategisch beleid kent een hoofddoel, de gewenste richting (visie op de toekomst van de gemeente: lange termijn) en ambitie. Het college is een collegiaal bestuur dat in open verbinding staat met de vele groeperingen die onze gemeenschap kent. Het college is geen groepje individualisten, maar een team dat samenwerkt.

Wanneer het bestuur vanuit visie duidelijke kaders schept, die ruimte geven en tegelijk de belangen van de gemeenschap beschermen, kunnen inwoners en organisaties hun acties daarop afstemmen en kan de rol van de gemeente meer naar de achtergrond. Door toenemend eigenaarschap gaan inwoners (en organisaties) zich daar ook naar gedragen. Voor partijen die niet in staat zijn (op onderdelen) dat eigenaarschap en die verantwoordelijkheid op zich te nemen is een goed en solide vangnet nodig. Waar mogelijk eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij (groepen) inwoners leggen vereist een sterk vangnet voor de zwakkeren in de samenleving. Visie, kaders en randvoorwaarden (inclusief procedures) en vangnet dienen helder gecommuniceerd en op orde te zijn, voor een sterk lokaal bestuur.

De MFA(*) in Maarn die komt op de bestaande locatie van De Twee Marken zorgt dat leefbaarheid in Maarn en het vereiste voorzieningenniveau geborgd wordt. D66 staat voor een sociaal-cultureel en sportief hoogwaardige voorziening waar onderwijs en kinderopvang voldoende ruimte krijgen.

(*) Multifunctionele Accommodatie, waar scholen, kinderopvang, culturele voorzieningen, dorpshuis en sporthal samengebracht zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018