Steun ons en help Nederland vooruit

Beoogd resultaat binnen 4 jaar

  • Een gemeente met een heldere toekomstvisie 2035 in combinatie met de Omgevingswet
  • Een gemeente met een visie op Onderwijs, niet alleen op Onderwijshuisvesting, waarin toegewerkt naar 1 of meerdere Integrale Kindcentra per dorp
  • Een gemeente waarin de kracht van ouderen veel meer wordt benut
  • Een gemeente waarin lokale ondernemers en ZZP’ers worden gefaciliteerd en ondersteund bijvoorbeeld bij aanbestedingen
  • Een gemeente waarin privacy hoog op de agenda staat en niet als noodzakelijk kwaad wordt gezien.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018