Steun ons en help Nederland vooruit

Beoogd resultaat binnen 4 jaar

  • Een duurzamer, mooier, schoner, groener en rustiger gemeente
  • Een betaalbaarder gemeente. Wat ons betreft kan een inwoner met zijn gedrag uiteindelijk zelf bepalen hoeveel belasting hij betaalt
  • Een gemeentebestuur dat meer vertrouwt op de eigen kracht van de dorpen en het verantwoor-delijkheidsgevoel van haar inwoners
  • D66 kijkt met een open oog naar de uitdagingen van de toekomst, voor natuur en klimaat, met kansen voor alle kinderen en het samenbrengen van de belangen van alle generaties

Laatst gewijzigd op 22 november 2018