Steun ons en help Nederland vooruit

Actieve ondersteuning voor commerciële groene initiatieven

D66 wil voor de economische ontwikkeling van onze gemeente het accent leggen op het aantrekkelijker, gezelliger en duurzamer maken van onze gemeente.

Met lokale bedrijven (groot en klein) wil D66 aan de slag om duurzaamheid concreet handen en voeten te geven. Energiebesparing of juist eigen energie-opwekking kan in bestaande bedrijfsprocessen worden ingepast, maar soms zijn juist nieuwe lokale initiatieven zoals Heuvelrug Energie nodig. D66 wil daarbij faciliteren en vooroplopende bedrijven belonen door meer kansen en ruimte te bieden in de relatie met de gemeente en haar inwoners. D66 ziet graag dat bedrijven ook buiten bedrijfsuren verbonden blijven met onze gemeenschap, bijvoorbeeld door hun bedrijfsruimte en voorzieningen buiten bedrijfsuren inzetbaar te maken voor de mensen in de omgeving (denk aan deelauto’s, parkeerplaatsen, vergaderruimte). De gemeente moet commerciële initiatieven actiever ondersteunen, indien ze aantoonbaar aansluiten bij de duurzaamheidsdoelen van onze gemeente. Voor vervuilende bedrijven (denk ook aan mega-stallen) zien we streng toe op naleving van regels.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018