Steun ons en help Nederland vooruit

Actief ondersteunen van inwoners

We stoppen met het maken van dikke beleidsnota’s. In plaats daarvan verschuift de aandacht van de gemeente naar het actief ondersteunen van inwoners die de regie kunnen en willen nemen: maatwerk. Het is een werkwijze die moet bijdragen aan de kwaliteit van leven voor jong en oud. Iedereen moet krijgen wat hij of zij echt nodig heeft. Daar staan we voor.

Uiteindelijk willen we bereiken dat de inwoner steeds meer emancipeert ten opzichte van de zorgaanbieders, die als reactie daarop steeds meer maatwerk leveren. Om dat te kunnen doen, blijven we de onafhankelijk positie van de sociale dorpsteams steunen. De consulenten van de sociale dorpsteams (de toegangspoort tot zorg, hulp en welzijn) hebben zo de optimale vrijheid om de inwoners bij te staan bij het zoeken naar oplossingen om aan het leven te blijven deelnemen. De kwaliteit van leven voor de inwoner, in zijn eigen sociale omgeving, is het uitgangspunt. Het sociale dorpsteam verleent zelf geen zorg, maar ondersteunt de inwoner bij het behouden van de regie. De claim op grond van WMO, Jeugdwet of welke andere voorziening ook gaat daarna in de vorm van een aanvraag naar de gemeente, die dat één op één overneemt.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorgvoorzieningen zijn dan cruciaal. D66 wil dat de bereikbaarheid van huisartsenposten, ziekenhuizen in de regio, apotheek en fysiotherapeut op orde wordt gebracht, ook ’s avonds en in de weekenden. Zorg is 24 uur per dag en 7 dagen per week van belang. Parkeervoorzieningen, verbindingen van openbaar vervoer vanuit onze dorpen naar ziekenhuizen en openingstijden dienen hierop aangescherpt te worden.

Rondom locatie Diakonessenhuis in Doorn wil D66 de kort- en langdurige zorgfaciliteiten versterken en uitbouwen. Ook de dienstverlening in weekenden en nachtelijke uren bieden kansen. D66 wil verkennen of faciliteiten zoals een avond-/ nachtapotheek haalbaar zijn.

Ook moet er in praktische zin meer aandacht zijn voor mantelzorgers. We hebben genoeg goed beleid vastgesteld, het is tijd voor spijkers met koppen. Een mantelzorgcafé in elk dorp, extra hulp voor jonge mantelzorgers en in samenwerking met onze recreatieondernemers ook respijtzorg organiseren. Wel pleit D66 ervoor dat mantelzorgers niet over één kam geschoren worden. De mantelzorg voor een oudere partner of een vader of moeder is fundamenteel anders dan die voor zorgintensieve kinderen. De positie van een 75+’er die zorgtaken heeft, is anders dan binnen een gezin dat via scholen en kinderopvang andere vraagstukken heeft. Ook met het sociale dorpsteam via de ‘sociaal makelaars’(v/h Welnúh) kunnen inwoners aan de slag.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug had de eerste dementievriendelijke supermarkt en werd ook de eerste dementievriendelijke gemeente. We willen dit graag uitbreiden naar zoveel mogelijk dementievriendelijke ondernemingen en organisaties, maar ook met een dementievriendelijke inrichting van onze omgeving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018