Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Speelruimte in beweging

Kinderen houden van buitenspelen. Het speelpleintje of trapveldje in de buurt is vaak een geliefde plek om met vriendjes en vriendinnetjes te spelen. Ook (groot)ouders ontmoeten elkaar gemakkelijk in de speeltuin. Buitenspelen is bovendien gezond voor lichaam en geest. Daarom vind ik het belangrijk dat onze kinderen in de toekomst óók lekker buiten kunnen spelen met kindjes uit de buurt. 

Er voltrok zich tot voor kort een kleine ramp voor onze speelplekken. Door bezuinigingen uit 2012 verdwenen er steeds meer speeltuintjes uit onze dorpen. Over 10 jaar waren er nog maar 12 over. En er was geen plan om dit in goede banen te leiden.

Ik vond dit een onacceptabele situatie, en heb als raadslid (D66) het initiatief genomen voor een beter speelruimteplan. Dit plan is nu klaar en wordt besproken door de raad. Het nieuwe beleid is onder meer opgesteld om tegemoet te komen aan de wens van inwoners om gemakkelijk zélf initiatieven voor speelruimte te kunnen ontplooien, met steun van de gemeente. Dat juich ik toe, want inwoners hebben enorm leuke ideeën over speelruimte in hun eigen buurt!

De hoop is natuurlijk dat initiatieven van inwoners de gaten zullen vullen die ontstaan wanneer speelplekken door de gemeente worden weggehaald. En eerlijk is eerlijk, dat klinkt niet erg sympathiek. Waarom ben ik dan toch tevreden met het voorliggende plan?

Ik ben tevreden omdat het nieuwe beleid een grote verbetering is ten opzichte van het oude beleid. In het nieuwe plan is de situatie over 10 jaar beschreven, hoe de gemeente daar naartoe werkt, en hoe de communicatie en samenwerking met inwoners verloopt. Op basis daarvan kunnen we verder denken over speelruimte.

Ik realiseer me dat het niet voor iedereen even gemakkelijk zal zijn om een initiatief te ontplooien. En dat baart me zorgen. Wat ik in ieder geval niet wil is dat het aantal speelplekken in onze gemeente drastisch afneemt, of dat het aantal speelplekken sterk verschilt tussen buurten. Ik zie dit plan daarom niet als een eindstreep, maar als belangrijke tussenstop. En ik wil verder.

Ik wil in de begroting meer financiële middelen vinden voor speelruimte. Dit geld wil ik beschikbaar stellen om gaten in het aanbod van speelruimte op te vullen. Want ik vind het belangrijk dat onze kinderen prettig en veilig buiten kunnen spelen. Daarvoor zou het niet uit moeten maken in welk dorp of in welke buurt je woont.

Daar zal ik mij voor blijven inzetten!

Gepubliceerd op 18-10-2020 - Laatst gewijzigd op 18-10-2020