Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Raadsbreed werken: Gaat goed, kan nog beter

1 jaar raadsbreed werken. Wat heeft dat nu opgeleverd? Wat gaat er goed? En wat kan er beter? Donderdag 23 april lieten alle fracties in de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, op verzoek van initiatiefnemer D66, hun licht schijnen op deze vragen. Een jaar geleden werd D66 de grootste partij en werd er gekozen voor een nieuwe koers. Veel meer uitgaan van wat ons bindt, dan wat ons verdeeld. Geen gehakketak meer over ‘dakgoothoogten’, maar juist de discussie over de echte politieke verschillen. Veel meer energie steken in samenwerken voor deze mooiste gemeente van Nederland, veel minder in nutteloze politieke spelletjes over niets. Het was spannend, maar het heeft heel goed uitgepakt. Dat was de algemene tendens bij alle fracties. Mooi om te horen en stimulerend om met volle kracht vooruit te gaan.

Natuurlijk zijn er verbeterpunten. De evaluatie van de nieuwe werkwijze van de raad moet ons instrumenten geven om nog meer op pad te gaan en kansen te bieden voor inwoners, organisaties en ondernemers om nieuwe initiatieven te nemen. De communicatie van onze gemeente (‘wat hebben we toch een dramatische website’) moet echt beter. En laten we het onze inwoners nu echt makkelijk maken om groenstroken te kopen, speeltuintjes te adopteren en rotondes in te richten. De gemeente moet echt de stap maken naar een faciliterende rol. Veel meer loslaten. En een aantal inhoudelijke onderwerpen moeten het komende jaar op de agenda een prominente plaats krijgen: het onderwijs over 25 jaar? Hoe ziet dat er uit? En hoe worden we klimaatneutraal in 2035? Welke routekaart moeten we bewandelen? En wat gaan we nu eindelijk, samen met de ondernemers, doen om ons economisch klimaat te stimuleren? Een winkelplan per dorp staat al langer op het verlanglijstje.

Er is groot vertrouwen dat we deze verbeterpunten met elkaar kunnen aanpakken. De onderlinge verhoudingen zijn sterk verbeterd. De financiën lijken steeds meer op orde te komen. De gemeentelijke organisatie reorganiseert om voorbereid te zijn op een nieuwe toekomst. De Raad pakt zijn rol als regisseur steeds meer, en het College is als team sterk bezig met de uitvoering van de ambities in het raadsbrede programma. Het gaat nu echt om de inhoud. Veel minder vanuit Doorn en veel meer in de dorpen. D66 is tevreden over het eerste jaar met het raadsbrede werken, maar we zijn er nog lang niet. Genoeg ruimte voor verbetering. ‘Gelukkig maar, anders wordt het wel erg saai’.

Gepubliceerd op 29-04-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018