Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inbreng raadsvergadering 5 maart 2020

Vaccinatiegraad
De raad heeft bij de bespreking van het raadsvoorstel “GGD regio Utrecht, concept kaderbrief 202” een amendement aangenomen dat was ingediend door VVD en D66 om aan de zienswijze toe te voegen dat de vaccinatiegraad in de gemeente te laag is en het verzoek hieraan de komende periode extra aandacht te blijven geven. Dit amendement is aangenomen met de stemmen voor van VVD, D66 en CDA (16) en de stemmen tegen van OPEN, BVHLokaal, SGP en ChristenUnie (13).

Standpunt D66
D66 vindt dat er zo snel mogelijk stevig actie moet worden ondernomen om de vaccinatiegraad op een veilig peil te krijgen en doet er alles aan hier tot die tijd aandacht voor te blijven vragen.

Aardgasvrije wijken
D66 diende samen met ChristenUnie,  OPEN, CDA en SGP een motie in waarin het College wordt  verzocht deel te nemen aan de bijdrageregeling van BZK Programma Aardgasvrije Wijken tijdig voor 1 april 2020 in te dienen. Deze motie is unaniem aangenomen.

Standpunt D66
Op dit moment telt Nederland 7 miljoen gasaansluitingen. Daar willen we vanaf. Zodat we geen gas meer uit Groningen hoeven op te pompen en omdat daarmee de klimaatverandering beperkt wordt.  Het zou mooi zijn als we in onze gemeente kunnen starten met het programma Aardgasvrije Wijken.

Motie van bezorgdheid
D66 diende een motie van bezorgdheid in waarin steun werd uitgesproken aan het college om n.a.v. de aanwijzing zoals de William Schrikker Stichting heeft ontvangen jeugdbescherming te verbeteren. Deze motie is unaniem aangenomen.

Standpunt D66
Het kind staat voor D66 centraal. Een aanwijzing zoals de William Schrikker Stichting heeft ontvangen, nemen wij zeer serieus en het is voor ons van belang onze grote bezorgdheid daarover uit te spreken.

Transparantie
Bij de mededelingen en rondvraag is door D66 verzocht aan de auditcommissie om een overzicht van het gesprek met provinciale toezichthouders openbaar te maken. Dit is toegezegd.

Standpunt D66
D66 staat voor een toegankelijke en transparante democratie waarbij de inwoners centraal staan. Dit betekent dat het verslag van de gesprekken met de provincie over de gemeentefinanciën toegankelijk voor inwoners moet zijn.

Digitaal inwonerspanel
Bij de mededelingen en rondvraag is door D66 gevraagd naar de status van het digitaal inwonerspanel. Dat is, na wat vertraging, in februari weer van start gegaan.

Standpunt D66
D66 staat voor een toegankelijke en transparante democratie waarbij de inwoners centraal staan. Iedereen moet kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen.  Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het inwoners panel. Het digitaal inwonerspanel was een initiatief van D66.

Bewust kiezen voor vlees
Bij de mededelingen en rondvraag is door D66 gevraagd of onze gemeente meedoet aan de “Week zonder vlees”. Dit is niet het geval.

Standpunt D66
Vaak wordt er geen bewuste keus gemaakt voor het eten van vlees, dat een hoge CO2 uitstoot heeft. Het is er nou eenmaal.  Het zou goed zijn als de keuze voor vlees bewuster gemaakt wordt. Meedoen aan de week zonder vlees (bij lunches, borrels en maaltijden bij onze gemeente) was een manier geweest om aan deze bewustwording bij te dragen.

Gepubliceerd op 16-03-2020 - Laatst gewijzigd op 16-03-2020