Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

21 publicaties gevonden.

 • Flyer TK2021

  D66_Flyer_A5_Staand-HR

  • Gepubliceerd op 9 februari 2021
 • Midterm review Utrechtse Heuvelrug 2018-2020

  De midterm review van D66 Utrechtse Heuvelrug. Deze is bedoeld als een tussenstand na twee van de vier jaren van de huidige bestuursperiode 2018-2020.  Het is alweer ruim twee jaar geleden dat D66’ers werden gekozen in gemeenteraden. Hét moment is nu om resultaten te laten zien. De balans om te maken. Kiezers te laten zien…

  • Gepubliceerd op 26 november 2020
 • Speelruimte in beweging

  Kinderen houden van buitenspelen. Het speelpleintje of trapveldje in de buurt is vaak een geliefde plek om met vriendjes en vriendinnetjes te spelen. Ook (groot)ouders ontmoeten elkaar gemakkelijk in de speeltuin. Buitenspelen is bovendien gezond voor lichaam en geest. Daarom vind ik het belangrijk dat onze kinderen in de toekomst óók lekker buiten kunnen spelen…

  • Gepubliceerd op 18 oktober 2020
 • Uitvoeringsprogramma 2020 Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal

  D66 en OPEN en BVHlokaal zijn enthousiast over dit uitvoeringsprogramma 2020, zowel over de inhoud als de vorm (goed leesbaar en compacte overzichtstabel). We hebben als gemeente al een aantal zaken in gang gezet en we werken daarbij samen met maatschappelijke partners, soms zelfs intensief. Maar de doelstelling om in 2035 klimaatneutraal te zijn, is…

  • Gepubliceerd op 16 maart 2020
 • Inbreng raadsvergadering 5 maart 2020

  Vaccinatiegraad De raad heeft bij de bespreking van het raadsvoorstel “GGD regio Utrecht, concept kaderbrief 202” een amendement aangenomen dat was ingediend door VVD en D66 om aan de zienswijze toe te voegen dat de vaccinatiegraad in de gemeente te laag is en het verzoek hieraan de komende periode extra aandacht te blijven geven. Dit…

  • Gepubliceerd op 16 maart 2020
 • Motie – Beleid instandhouding insectenpopulaties

  Insecten zijn belangrijk voor onze landbouw/voedselvoorziening en het ecologisch evenwicht in onze natuur. Al enige jaren is er een grote zorg over de afname van insectenpopulaties. In 2017 constateert een breed wetenschappelijk onderzoek in Duitsland dat op 63 locaties verspreid over 31 natuurgebieden in Duitsland de totale biomassa aan vliegende insecten in de laatste 27…

  • Gepubliceerd op 5 maart 2019
 • Toelichting motie van wantrouwen Burgemeester

  • Gepubliceerd op 18 juli 2018
 • Algemene beschouwingen 2018

  Deze eerste algemene beschouwingen in een nieuwe raadsperiode zijn een mooi moment om vooruit te kijken. D66 stelt in deze algemene beschouwingen drie zaken centraal: het Sociaal Domein, het Klimaat en het Onderwijs.

  • Gepubliceerd op 10 juli 2018
 • Motie van wantrouwen Burgemeester

  • Gepubliceerd op 6 juli 2018
 • End Term flyer: Samen op weg naar de mooiste gemeente

  In 2014 heeft D66 het initiatief genomen voor een raadsbreed programma. Deze punten hebben we samen met inwoners, ondernemers, andere fracties en college van B&W bereikt. En er is nog veel te doen. Kijk hier voor de end-term flyer.    

  • Gepubliceerd op 15 maart 2018