Steun ons en help Nederland vooruit

Wouter Koolmees over het begrotingsakkoord

Hoe actueel kan je het hebben!
Op maandagmiddag 30 september 2013 begon in Den Haag het overleg over de plannen van de regering voor de begroting van 2014. Financiële woordvoerders van de oppositie (en de VVD en PvdA) schoven aan bij Minister Dijsselbloem.
Op maandagavond stapte Wouter Koolmees Café Restaurant Brocante in Doorn binnen voor een reeds lang gepland Politiek Café over de gevolgen van die begroting .
Bos en Koolmees zr
Hij trof een volle bovenzaal aan, die benieuwd was naar zijn ervaringen en de positie van D66 in dit overleg.
De bijeenkomst stond onder leiding van Pieter van der Ploeg (D66 raadslid in Zeist). Deze vroeg hem natuurlijk als eerste naar de ervaringen van die middag. Daar was Wouter duidelijk over:’ ik heb niets nieuws gehoord en het was zonde van de tijd’. D66 wil echter wel constructief oppositie voeren en meegaan met de kabinetsplannen als dat kan. Wel moeten VVD en PvdA het eerst onderling eens worden over de te nemen maatregelen.
Wouter noemde de uitgangspunten van D66: 1. Structureel 6 miljard bezuinigen. 2. Hervormen moet sneller. 3. Werken moet lonen . 4.Investeren in onderwijs.

Voor 1 januari kunnen de maatregelen die 6 miljard moeten opleveren niet meer als wet door de kamers, vandaar voor 2014 4 miljard, stelt D66. Aan de hervormingen die D66 als sinds 2006 wil op de arbeidsmarkt , de woningmarkt en de zorg moet worden gewerkt.
De tegenbegroting die D66 heeft ingediend gaat ervan van dat niet de lasten moeten worden verzwaard, maar de uitgaven moeten worden gereduceerd.
Na zijn inleiding ging Wouter in op de gestelde vragen.
Wat betekenen de bezuinigingen voor de gemeenten, bijv. op het gebied van jeugdzorg en langdurige zorg. Als de verantwoordelijkheid bij de gemeenten ligt, moeten ze ook de beleidsvrijheid hebben.
Over het sociaal akkoord: D66 wil beperking van de ww, versoepeling van het ontslagrecht, 500 miljoen voor werklozen. Wouter legt uit dat dat heel sociale maatregelen zijn: meer kans voor jongeren en ouderen op een baan, betere kans op terugkeer naar een baan als je niet zo lang een werkeloosheidsuitkering krijgt. Ook de andere akkoorden komen aan bod.
Gaat het poldermodel failliet? D66 vindt dat de polder teveel bepaalt, het kabinet geeft het maatschappelijk middenveld teveel invloed. Ondernemers en vakbonden worden immers niet gekozen.
Laat de politiek de knopen doorhakken en de benodigde beslissingen nemen!

Dat is nodig want “ De welvaartsstaat eet de kerntaken van de overheid op” en “We moeten wennen aan de versobering, meer zelf doen, met kleine stapjes” hield Wouter de aanwezigen voor.
Het was een zeer interessante bijeenkomst met een buitengewoon heldere uiteenzettingen gevende Wouter Koolmees. Hij zit goed in de materie, dat mag ook wel, als oud-hoofd van de afdeling begroting van het Ministerie van Financiën onder de ministers Zalm en Bos.
Fractievoorzitter Hugo Prakke bedankte de heren Koolmees en Van der Ploeg, die de discussie op ontspannen wijze leidde. Er werd nog een poosje nagepraat met een drankje. Uit de gesprekken bleek grote waardering voor het verloop van deze bijeenkomst.
D66 Utrechtse Heuvelrug gaat dan ook gewoon door met het organiseren van politieke cafés!
Wouter Koolmees moet overuren maken om samen met Alexander Pechtold een deel van de zeer redelijke plannen van D66 om te zetten in afspraken over de begroting voor het komend jaar.
Want wie heeft er nu behoefte aan nieuwe verkiezingen …………….
Marian van Driel, 2 oktober 2013.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018