Steun ons en help Nederland vooruit

Werken Ja, Anders?!

05-09-08_Koser_Kaya_JPG25D66 Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya en Ilse Panis, partner van Work-Inn, waren te gast bij het Politiek Café van D66 afd. Utrechtse Heuvelrug, dat op 5 maart 2012 in Café Rest. Brocante in Doorn gehouden werd.

Het thema was: Werken Ja, Anders?! , wat verandert er rond werk.
Fatma Koser Kaya is woordvoerder op het gebied van arbeidsmarkt, sociale zaken en werkgelegenheid. Ze benadrukte dat er meer beweging op de arbeidsmarkt moet komen, zodat bijvoorbeeld meer vrouwen aan het werk kunnen. Ze pleitte voor hervormingen, die nodig zijn om te zijner tijd alle werkenden te kunnen betalen. De ontslagregels moeten worden versoepeld, zodat alle werknemers dezelfde kansen en dezelfde bescherming hebben. Werkgevers moeten investeren in scholing, loopbaanbegeleiding. Werknemers, ook de oudere, moeten ook zelf initiatieven op dit terrein nemen. De arbeidsmarkt moet een structuur hebben die preventief en transparant is, zo dat de uitkomst voor iedereen gelijk is. Gelijke beloning, gelijke behandeling, gelijke kansen.
De nieuwe Wet Werken naar vermogen is heel belangrijk voor mensen met een functiebeperking. In plaats van een doolhof aan instanties komt er nu 1 principe en 1 loket. Kritiek van de D66 Tweede Kamerfractie is o.m. dat er in het voorstel te veel onderscheid gemaakt wordt, bv tussen oude en nieuwe wajongers, en dat de wet te versnipperd is.
In de discussie die erop volgde werd gemeld dat ondernemers gezamenlijk nadenken over de wet, die door de gemeente moet worden uitgevoerd. Zonder medewerking van werkgevers is de wet niet uit te voeren. Er moeten werkplekken gecreëerd worden, met extra begeleiding voor de WSW’ers.
Tenslotte verwoordde Fatma nog eens de D66 standpunten: men moet hervormen, niet alleen bezuinigen: de arbeidsmarkt hervormen, ontslagregels versoepelen, langer doorwerken eerder in laten gaan en de hypotheekrenteaftrek beperken, de woningmarkt in alle facetten hervormen.

 
Ilse Panis, partner van Work-inn, een concept voor flexibele werkplekken, verzorgde de tweede inleiding van de avond. Ze gaf een helder beeld van de positie, voordelen en valkuilen, van ZZP’ers, zelfstandigen zonder personeel, en ZP’ers , zelfstandige professionals, kenniswerkers. De eerste groep bestaat vaak uit mensen die eerst ontslagen worden, en daarna weer op contract worden teruggenomen. ZP’ers zijn ondernemers, die zelf voor werk, pensioenvoorziening, verzekeringen moeten zorgen. Men kan uit noodzaak zzp’er worden, of er voor kiezen.

Ilse beschreef ook de voordelen van Het Nieuwe Werken: er wordt bezuinigd op kantoorruimte, de mobiliteit verbetert ( geen files, minder CO 2 uitstoot), men kan sturen op resultaat, niet op aanwezigheid, er ontstaat een betere balans tussen werk en privé, het stimuleert creativiteit.
In de discussie stond de vraag centraal: moeten er voorzieningen komen voor zzp’ers, bijv. een vangnet voor tijden van crisis, een basisinkomen, betaalbare verzekeringen en pensioenvoorzieningen. De meningen hierover waren verdeeld: als ondernemer moet je zelf die risico’s dragen en zelf voor de voorzieningen zorgen. Ook werd betwijfeld of er in onze gemeente behoefte is aan flexibele werkplekken, waar zzp’ers kunnen werken en netwerken.

Het bestuur van D66 afd. Utrechtse Heuvelrug kan terugzien op een geslaagde avond, die bijgewoond werd door ca 40 belangstellenden. Onder leiding van Gerard Weck werd goed gediscussieerd over de inhoud van beide inleidingen. Er kan en moet rond werk van alles veranderen!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018