Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemerschap in barre tijden

D66 Heuvelrug organiseerde op maandagavond 11 februari 2013 een thema-avond over kansen voor ondernemerschap in economisch zware tijden, in het nieuwe gebouw “De Cocon” van de European Fashion Business School (TMO Detex), Driebergsestraatweg 11 in Doorn.

Ondernemers hebben het in deze economisch zware tijden niet gemakkelijk.

Toch zijn er kansen.

Over dit thema organiseerde D66 Utrechtse Heuvelrug op 11 februari 2013 een discussieavond voor ondernemers en andere belangstellenden.

Ruim 70 belangstellenden waren naar het nieuwe gebouw van TMO Detex in Doorn gekomen.

Conrector Marc van der Heyden leidde een aantal bezoekers rond en gaf een korte uiteenzetting over de opleiding

Avondvoorzitter Gerard Weck (adviseur KvK) kondigde de sprekers aan.

Kees Verhoeven, D66 Tweede Kamerlid met economische zaken in zijn portefeuille, zette uiteen wat er op langere termijn in Nederland nodig is en wat op de korte termijn de kansen zijn.

De Nederlandse ondernemer moet innovatief zijn, zich richten op de export, vooral naar de nieuwe economieën en op het terrein van de ict actief blijven.

Nu is absoluut nodig dat de overheid regels afschaft, bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen. De overheid moet durven loslaten, en er moet meer kapitaal beschikbaar komen, privé of via de banken. Het speelveld voor grote en kleine bedrijven moet gelijk zijn. De overheid moet de ondernemer niet voor de voeten lopen, wel de regels handhaven.

Wethouder Bert Homan (VVD, economische zaken) was het eens met het standpunt over minder regels en minder bemoeienis met ondernemers. Hij pleitte voor het overlaten van de winkeltijden aan de ondernemers zelf, als de nieuwe winkeltijdenwet daar de mogelijkheden voor biedt.

Ondanks de beperkte taak die hij zag voor de lokale overheid zag hij wel iets in het stimuleren van de sociale woningbouw met behulp van investeringen van de gemeente.

Op termijn, bijvoorbeeld binnen 10 jaar, zouden die woningen kunnen worden overgedragen aan de woningbouwcorporaties. Het liefst zag de wethouder de 3 corporaties in onze gemeente fuseren.

Vervolgens sprak avondvoorzitter Gerard Weck met KeesJan Spijker van Niessen Mode uit Leersum en Harry Bijl, innovator bij de brancheorganisatie CBW Mitex. Beide heren legden de nadruk op samenwerking, bijvoorbeeld bij inkoop en het opzetten van een web shop (Spijker) of met winkels in de zelfde straat (Bijl). Bijl riep de ondernemers op meer innovatief te zijn.

Gido Alkema en Marco Zwart, 4e jaars studenten van TMO Detex, presenteerden een deel van de resultaten van hun scriptieonderzoek onder de titel ‘Beleving om te overleven’

Na de pauze discussieerden de sprekers, aangevuld met de heren Han Roeten (Ondernemersvereniging Driebergen) en Paul Blom (Zakelijk Heuvelrug) met elkaar en met de zaal. Het leukste idee kwam uit de zaal: laten we een skilift bouwen op de Heuvelrug!

 

Innovatie of luchtkasteel?

 

Wethouder Elisabeth van Oostrum (D66) riep de aanwezige ondernemers op aandacht te blijven besteden aan een belangrijke groep inwoners van Utrechtse Heuvelrug, de ouderen.

 

Voorzitter Cosmas Blaauw van D66 Utrechtse Heuvelrug sloot de avond af met een dankwoord en presentjes voor de inleiders en panelleden. Speciale dank ging uit naar de gastheer van deze avond, TMO Detex.

 

Tijdens het informele napraten werden contacten gelegd en onderhouden, als altijd een belangrijk onderdeel van de Politieke Cafés van D66.

 

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018