Steun ons en help Nederland vooruit

Portefeuilles:
Burgemeester (Frits Naafs) – Dorpswethouder Driebergen, Openbare Orde & Veiligheid (Coffeeshop), Agrarische Zaken & Natuur (incl. dierenwelzijn) en Nationaal Park, Ruimtelijke Ordening, inclusief Wonen, Erfgoed & Monumenten, Bedrijventerreinen, Invoering Omgevingswet, Recreatie & Toerisme, Agendacommissie

Meer van Wim Hak