Steun ons en help Nederland vooruit

Karin Oyevaar

Fractie voorzitter

53 jaar

Doorn, 06 - 4619 4240

Mijn naam is Karin Oyevaar, ik woon sinds een jaar of 12 in Doorn en heb samen met mijn partner Denys 3 bijna volwassen kinderen. Mijn roots liggen in Noord-Holland waar ik geboren en getogen ben. Ik studeerde Geschiedenis en Internationale Betrekkingen in Groningen waarna een aantal jaar werk als intercultureel trainer in het buitenland (Brussel, Zuid-Amerika en Parijs) volgden. Doorn kende ik niet anders dan uit de geschiedenisboekjes. Als woonplaats van (ex) keizer Wilhelm. We kwamen er vanuit Parijs bij toeval terecht en ik vind het er nog steeds prachtig. Net als de hele Gemeente Utrechtse Heuvelrug trouwens.  Ik heb op voldoende andere plekken gewoond om er zeker van te zijn hier voorlopig niet meer weg te gaan!

Lokale politiek vind ik bijzonder belangrijk: als het goed is, is dit het meest directe middel om inwoners betrokken te houden bij de politiek en steeds meer beleid is lokaal beleid.  Ik ben dan ook enorm blij met het vertrouwen dat de kiezers me bij de afgelopen verkiezingen hebben gegeven om hen te vertegenwoordigen in deze mooie gemeente.

Naast de onderwerpen die in mijn portefeuille zitten, heb ik een aantal persoonlijke speerpunten: zaken die mij in het bijzonder aan het hart gaan en waar ik de komende 4 jaar extra aandacht aan wil besteden:

  1. De toegankelijkheid voor sportieve en culturele voorzieningen voor kinderen vergroten. Ongeveer 800 kinderen op de Utrechtse Heuvelrug groeien op in armoede. Een groot deel daarvan doet niet mee aan buitenschoolse sport- en cultuuractiviteiten. Activiteiten die er toe bijdragen dat kinderen zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal ontwikkelen. Ik zet me er de komende jaren graag voor in hier verandering in aan te brengen.
  2. De lokale politiek toegankelijker maken voor de inwoners. Het gaat niet alleen om inhoudelijke resultaten, maar ook om de mate van participatie en de wijze van communiceren richting de inwoners. Ik wil in deze raadsperiode veel aandacht besteden aan projecten waaraan inwoners deel kunnen nemen. Daarnaast vind ik het belangrijk een duidelijke uitleg van het raadsbeleid te geven door, naast gebruik te maken van social media, persoonlijke gesprekken aan te gaan en wekelijks bijeenkomsten en initiatieven van inwoners bij te wonen.
  3. Het centrum van Doorn toegankelijker maken door fietsverkeer te stimuleren en zwaar en hardrijdend verkeer te beperken. Als inwoner van Doorn houd ik van onze dorpskern. Maar het centrum is vaak ook bijzonder vol en druk met auto’s.  Ik ben ervan overtuigd dat we hier iets aan kunnen doen door voorzieningen voor fietsers te verbeteren, hard rijden te ontmoedigen en samen te bekijken hoe we zwaar verkeer kunnen beperken. Het zou prachtig zijn als we hier de komende 4 jaar stappen in kunnen zetten.

Portefeuilles:
Aanspreekpunt Doorn en Leersum, Democratische/ bestuurlijke vernieuwing, Sport en Bewegen,  Kunst en Cultuur, Plasticvrije Gemeente.

Bereikbaarheid:
Vragen? Opmerkingen? Afspraak maken? Ik ben voor iedereen bereikbaar per mail of telefoon. Ook ben ik te volgen op Facebook en Twitter. Tot snel!

Meer van Karin Oyevaar
Met je hakken in het zand is het lastig lopen
- Karin Oyevaar