Steun ons en help Nederland vooruit

Hugo Prakke

Fractievoorzitter

48 jaar

Leersum, 06 -2909 6633

In 1996 ben ik lid geworden van D66 om een actieve bijdrage te leveren aan de lokale politiek. Waarom D66? Met name vanwege het belang dat D66 hecht aan een duurzame samenleving en vanwege het vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Net als D66 wil ik de wereld om mij heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. Ik vind dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud beargumenteerd dient te worden, maar de áántasting van natuur en milieu.

In onze gemeente hebben onze inwoners veel kracht. Iedere inwoner heeft kennis en ervaring die van grote waarde is voor onze gemeente. Voorbeelden als De Binder in Leersum, De 2 Marken in Maarn en de Cultuurhoek in Driebergen laten zien dat inwoners zelf graag verantwoordelijkheid nemen. In de komende raadsperiode moeten we hiervan nog meer gebruik maken. De gemeente moet veel meer loslaten. Veel minder gedoe voor inwoners om iets voor elkaar te krijgen. Veel minder regelen vanuit Doorn, meer in de dorpen.

In de komende raadsperiode zet D66 klimaat op 1. In de afgelopen jaren zijn er in onze gemeente veel duurzaamheidsinitiatieven opgestart. Dat is mooi om te zien en helpt ons op weg naar een klimaatneutrale gemeente in 2035 (of liever 2030). Er gebeurt veel en daarvoor alle lof. Maar het gaat te langzaam. We moeten echt versnellen. Versnellen in bijvoorbeeld veel meer nul-op-de-meter woningen, vesnellen in het uitvoeren van alle geplande fietsprojecten (inclusief het fietspad van de toekomst), versnellen in het opwekken van energie op alle gemeentelijke gebouwen (inclusief scholen en sportaccommodaties), versnellen in het verder stappen zetten in afvalscheiding, versnellen in het neerzetten van meer laadpalen in de openbare ruimte. En nog veel meer, samen met inwoners, woningcorporaties, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Als onderwijspartij heeft D66 zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor het onderwijs in onze gemeente. Samen met alle betrokkenen hebben we veel bereikt: bijvoorbeeld de nieuwbouw van het Revius en de Kameleon in Doorn. En we blijven investeren, bijvoorbeeld in de Zonheuvel in Driebergen en de 2 scholen in Maarn. En er is nog veel te doen. Hoe mooi zou het zijn wanneer alle kinderen 3 uur per week gym hebben en alle scholen beschikken over een fris binnenklimaat. Op alle scholen een conciërge. En elk kind in onze gemeente moet ook in de komende jaren met de fiets veilig naar een school in de buurt kunnen. D66 blijft ook in de komende jaren uw onderwijspartij.

Mijn droom is om van onze gemeente de mooiste gemeente van Nederland te maken. Dat is mijn ambitie. En de gemeente kan veel, maar in mijn ogen is de gemeente geen geluksfabriek. We kunnen niet alles blijven doen wat we altijd hebben gedaan. We vertrouwen op uw kennis, initiatief en kracht.

Portefeuilles:
Wethouder Leersum, Vastgoed & Grondzaken, Financiën & Inkoop, Sociaal Domein & Dienstverlening.
Dorpsgericht Werken, Mariniersterrein, Milieu & Duurzaamheid, inclusief afval, ICT

 

 

Meer van Hugo Prakke
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder
- Hugo Prakke