Steun ons en help Nederland vooruit

Bernard Verlaan

lees hier de blogs van Bernard Verlaan

Energie - beter goed gekopieerd dan slecht bedacht

Eén van de grootste vraagstukken van deze eeuw is voorlopig: energie. Aldus Bernard Verlaan in de blog van 23/04/2009, naar aanleiding van een bezoek aan de Energy Delta Convention in Groningen. Sindsdien zijn er nieuwe ontwikkelingen en kansen. Worden alle beloftes waargemaakt? Dat is een grote vraag omdat de ervaring met bepaalde oplossingen hooguit uit enkele jaren bestaat en de technologie alweer vier stappen verder is. Binnen onze gemeente staat de ambitie Klimaatneutraal 2035 inmiddels als een huis en is de Routekaart voor de weg daar naartoe door de Raad vastgesteld.

Innovatie – grondstof van economie en samenleving

Was vroeger een klein deel van de bevolking hoger opgeleid, nu hebben 40% van de jongeren een hogere opleiding op zak . Of voor onze gemeente de cijfers niet veel anders zijn dan ‘landelijk’, verklappen sites als www.waarstaatjegemeente.nl en een www.cbsinuwbuuet.nl helaas niet. Dat hoge opleidingsniveau, leidt tot hoge verwachtingen: ‘innovatie’ is het toverwoord. Van China tot Europa , tot Nederland met een ‘topsectorenbeleid’ en een Nationale Wetenschapsagenda , tot onze provincie met een eigen Economic Development Board die het initiatief nam tot een Taskforce Innovatie

Arbeid – grondstof van bestaan

Aan Darwin wordt de uitspraak toegeschreven dat de soort die zich het best kan aanpassen aan de zich veranderende omgeving, overleeft.

Werkloos! Wat nu?

De arbeidsmarkt op de Utrechtse Heuvelrug; het is de schuld van werklozen dat er te weinig vacatures zijn!

Veiligheid op de Utrechtse Heuvelrug

Veiligheid begint bij u en mij, bij de veiligheid die wij elkaar bieden en het vertrouwen op die veiligheid.

Een leven lang duurzaam wonen

Zorgen voor adequate huisvesting voor de inwoners, bedrijven en organisaties in de komende jaren, heeft veel weg van een Gordiaanse knoop.

Geld – grondstof voor kennissamenleving

Geld in de portemonnee kan elke bedrieger of zakkenroller je zo ontfutselen. Maar kennis om slim met geld om te gaan, dat neemt niemand je weg

Geld: Grondstof voor een goed leven

Geld is een noodzakelijke grondstof en basisvoorwaarde voor elk individu, elk huishouden, elke (publieke) organisatie, elke stichting of vereniging en voor elk bedrijf

Zelfredzaamheid een belangrijke “grondstof”

Wie open staat voor verandering, komt sneller vooruit

Kennis als grondstof voor economie en samenleving

Kennis is een cruciale grondstof voor de Nederlandse kenniseconomie. Eén jaar extra scholing levert de betrokkene 3432-4812 euro meer-inkomen per jaar op, en de samenleving € 46,6-53,8 mrd; ook per jaar!

Gemeenteraadsverkiezingen

Verkiezingsprogramma's: mooie plannen of een geweldige woordenbrij?
Als je er één gezien hebt, dan heb je ze allemaal gezien? Niet echt, er
gebeurt te weinig mee.

Gezondheid

De Nederlandse kenniseconomie pleegt roofbouw op haar belangrijkste grondstof –de geestelijke gezondheid van werknemers– en hakt daarmee in de wortels van haar eigen succes. Investeren in ‘mentaal kapitaal’ kan –het land- jaarlijks miljarden euro’s opleveren

Grondstoffen

Als iedereen leeft zoals een gemiddelde bewoner van de V.S., dan zijn er vier aardes nodig. En om chauvinistische ideeën meteen door te strepen; als we van de gemiddelde Nederlander uitgaan, dan zijn er “slechts” twee aardes nodig

bb stat jaarboek 2009

Sommigen nemen een boek met kruiswoordpuzzels of sudoku's mee op vakantie. En anderen puzzelen graag met andermans cijferwerk: het 'Statisch jaarboek 2009' van het CBS

Biodiversiteit

Aan Einstein wordt de uitspraak toegeschreven: "Als de bijen uitsterven, sterft de mens 4-5 jaar later uit". Ook al zou het 10 jaar zijn, de boodschap is duidelijk. Hoe is het met de biodiversiteit op de Heuvelrug gesteld?

Europa, nu 4 jaar radiostilte?

Als de commissariaten verdeeld zijn, horen we 4 jaar niets meer van Europa. Dat is niet slim want dan lopen we veel kansen, kennis en kunde mis. Waar is het nieuws daarover dan wél te vinden?

Europa, wat heb je daaraan?

Eigenlijk is dat gemakkelijk uit te leggen. Je kunt immers voor elk te verhandelen product of productgroep, als land, 26 commissie optuigen om (veiligheids)specificaties af te spreken; voor alle kinderspeelgoed, drogisterij- en medicijnspul, elektronica, witgoed, auto's (gordels, kinderzitjes), enz. enz.

Voeding

Onderzoekers van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) Wageningen, in het universiteitsweekblad Resource (24/4/2009), melden dat van de drie Nederlandse boeren er in 2020 nog maar twee over zijn.

Energie

Eén van de grootste vraagstukken van deze eeuw is voorlopig: energie. Tien tot vijftien jaar geleden werd nog gedacht dat er pas aan het eind van de 21e eeuw energie (oliebeschikbaarheid) tot grote problemen, internationale conflicten en oorlogen zou leiden.

Internet: de 21e eeuwse Nostradamus?

Wie op internet uitspraken van onderzoekers zoekt over de toekomst, kan een rijke oogst aan ‘prospects’ tegemoet zien; ook al zal elke zoekmachine een ander resultaat leveren. Zullen de uitspraken van de onderzoekers op internet bewaarheid worden?

Water

Slechts 3% van al het water in de wereld, is zoet water. In
Nederland valt er genoeg regen (meestal) en is er soms te veel.

Tempus Fugit

Begin maart overleed mijn vader, 94 jaar. Een knappe leeftijd. Geboren in 1914 heeft hij veel voorbij zien gaan. Twee wereldoorlogen, twee crisissen, kanaalgraverij door werklozen, de Watersnoodramp, opkomst en neergang van hele bedrijfseconomische sectoren en heel veel nieuwe technologie.

Levenlang leren: u wordt 80 jaar of ouder!

Wellicht weet u het nog niet maar U gaat ongeveer 70-80 jaar worden, uw kinderen 90 of over de 100! Wat u ook niet weet is dat anno 2012 de kernvaardigheden van een volwassene tussen 40 en 55 ongeveer een half opleidingsniveau achteruit gaan. Kortom, met wat u leerde tot uw 25e kunt u hooguit vooruit tot uw 45e. Zowel voor uw functioneren in de samenleving, uw werk en voorbereid te zijn op vervolgopleidingen is het nodig dat u zichzelf blijft scholen. Tijd voor een dependance van de ‘volksuniversiteit’ in de gemeente? En een 2-jaarlijkse opleidingsmarkt in ons gemeenschapscentrum?

Wijkveiligheid

Veiligheid begint bij u en mij, bij de veiligheid die wij elkaar bieden en het vertrouwen op die veiligheid, aldus de eerste column over veiligheid op deze website. In deze tweede column een stukje praktijk, naar aanleiding van een gesprek met een wijkvereniging die voor haar veiligheidsproject ‘hulptroepen’ had ingeschakeld. Onze veiligheid begint aan de gemeentegrens en dan in cirkels -de rode contour van de bebouwde kom, de wijk, de straat- tot ons eigen huis-tuin-schuur en daarbinnen elke kamer en kast en alle have en goed wat daar te vinden is. Wat is er geleerd in een huiskamer bij en met ‘de buren’?

Kleine impressie en verslag van een dagje informeel leren op het Landelijk D66 Congres, 25 april 2015

Democraten,…

Zo werd en wordt het publiek tijdens landelijk congressen van D66 aangesproken. Behalve verkiezingen waar stemgerechtigden stemmen mogen uitbrengen op politieke partijen, mensen en daarmee partijprogramma’s, draait de democratie in zekere zin op minder dan 300.000 mensen(1).

Mooiste gemeente: samen mooi

Mensen doen zomaar fantastische dingen in onze gemeente. Je hoeft alleen een beetje op te letten. Het staat in een huis-aan-huisblaadje, je ziet een aankondigingsbord op de hoek van een straat of je hoort erover praten in de winkel. Het kan gaan om borrelen bij de brandweer met oud-en-nieuw, een hardloopgebeurtenis, een bloemencorso, een countryfair, een straatborrel, een open dag op een van de landgoederen of kastelen, allerlei activiteiten in de diverse gemeenschapshuizen of andere ruimtes. Het bruist! Een paar mensen nemen het initiatief en gaan aan de slag. Dat is goed, dat is mooi en maakt onze gemeente en gemeenschap zo mooi. Kan het nóg mooier?