Steun ons en help Nederland vooruit

Zonder ontevredenheid geen vooruitgang

Zaterdag 4 januari 2014 kwam de top tien D66 kandidaten voor de komende raadsverkiezingen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug bijeen. Ik behoor ook daartoe (nr 7). Het doel: voorbereiden op de campagne en afspraken met elkaar maken. Van nature heb ik een kritische inslag. En als randstedeling ken ik weinig terughoudendheid de kritische noot te uiten. Zonder meel in de mond. Ik merk dat ik in een ander deel van Nederland verkeer welk daar meer moeite mee heeft. Een van de kandidaten stelde mij op een gegeven moment de vraag  of ik zo ontevreden ben. Een vraag die qua ondertoon mij verraste. Ik geloof namelijk heilig in de kracht van ontevreden mensen. Natuurlijk heb ik weinig op met pure azijnpissers. Critici die er wel bij varen steeds overal kritiek op te hebben. Maar niet voor niets luidt het spreekwoord “De beste stuurlui staan aan wal”. Met enige afstand is het makkelijker waarnemen. Uit ontevredenheid spreekt echter betrokkenheid. Afgelopen jaar gaf de gemeentesecretaris een toelichting op het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). De ontevredenheid bleek te zijn gestegen. Commotie alom. Niemand die opstond en de gemeentesecretaris feliciteerde met zoveel betrokken medewerkers. Merkwaardig toch? Het enige wat je moet doen is ruimte creëren voor verbetering. Wat er kan verbeteren, dat weten de medewerkers vaak heel concreet te duiden. En zo geldt dat ook voor ontevreden inwoners. Een kwestie van aandachtig luisteren.

De komende raadsverkiezingen staan in het teken van de plannen voor de periode 2014-2018. Kijken naar de toekomst. Ik hoop evenwel niet dat de raadsleden die straks doorgaan, alleen maar omkijken in tevredenheid. Niet omdat er geen reden toe zou zijn, ofschoon daarover de gemeenschap genuanceerd (en soms minder) anders denkt. Maar uit een tevreden gevoel komt weinig prikkel tot verbetering. En laten we wel wezen, er valt nog genoeg te verbeteren.

Ontevreden inwoners, die zich uiten, zijn een cadeautje. Zonder schuring geen glans. De uitdaging is evenwel hoe deze ontevredenheid te gebruiken om tot verbeteringen te komen. Een mooie uitdaging voor de nieuwe raad om die verbinding aan te gaan. De verbinding aangaan met ontevreden inwoners om hun kracht te benutten, om inspiratie op te doen, om tot verbeterplannen te komen. De afgelopen periode heeft de groep “Bruggenbouwers” gebracht. Deze kreeg ruimte om hun ideeën vorm en uitvoering te geven. Een mooie eerste stap. Het ombuigen van kritiek naar verbetervoorstellen zou eigenlijk een permanent proces moeten zijn. Met een bestuurder die daaraan leiding geeft. Bij uitstek, denk ik, een rol voor de burgemeester. Misschien zijn we in 2018 dan wel tevreden met hoe wij ruimte geven aan ontevreden meningen.  En zijn critici tevreden dat hun ontevredenheid tot verbeteringen heeft geleid.

Gerard Weck, januari 2014

Laatst gewijzigd op 22 november 2018