Steun ons en help Nederland vooruit

Werkloos! Wat nu?

De arbeidsmarkt op de Utrechtse Heuvelrug; het is de schuld van werklozen dat er te weinig vacatures zijn! (1)

In de praktijk, stelt u zich voor: u bent 55+ en na +30 dienstjaren ontslagen. Gewoon een reorganisatieontslag, misschien met nog wat geld toe maar dat was het dan ook. Of -in de toekomst- simpel weg dankzij een versoepelt ontslagrecht als het aan het hedendaagse politieke krachtenveld ligt. (2)
Wat zijn dan uw opties om op eigen kracht weer een zelfstandig bestaan te verwerven? Een bestaan van een vrijwel gelijke of liever, betere kwaliteit dan het eerdere bestaan? En om de ontstane schade te compenseren? Denk daarbij aan pensioenbreuk, hypotheeksores en de financiering van de studie van de kinderen. Of te voorkomen? Verzekeraars heffen graag premies en strijken graag provisie op….maar dan?!

U kent de landelijke getallen (bij benadering): Nederland 16 mln inwoners, waarvan 11 mln mensen in de leeftijd van 15-65 jaar, doorgaans ca 450.000 werklozen (3) en 150.000 banen. Omgerekend naar de Utrechtse Heuvelrug met ca. 48.000 inwoners betekent dit: ca 33.000 mensen in de leeftijd 15-65 jaar, 1350 werklozen en 450 vacatures. En er zijn ca. 3800 bedrijven in de gemeente(4). Eitje niet waar? ALS iedere werkgever in de gemeente één werkloze zou “adopteren” (en vice versa), DAN zouden er zelfs te weinig werklozen zijn!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Kent u de Firma Klink Nijland uit Raalte? Blijkens een artikel in Fundament (aug.2012, pg 24 e.v.) heeft een 11-tal jongens die niet aan de slag komen bij andere bedrijven na drie maanden proeftijd allemaal in dienst genomen. Enerzijds vanuit het gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en anderzijds om voor de sector over een paar jaar ook voldoende opgeleide vakmensen beschikbaar te hebben.
Dit laatste is strategisch gezien heel wijs. Met de vergrijzing en bijna gelijkblijvend aantallen jongeren, zulle álle sectoren vroeg of laat personele pijn gaan voelen. Daarover meer in een volgende (theoretische) column.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

U kent ook het vooroordeel over en rond oudere werknemers en werklozen; niet meer zo fit, flexibel, meegaand, pakken nieuwe dingen niet meer zo snel op, enz. enz. En ja, er zijn ongetwijfeld oudere werknemers en werklozen voor wie dat geldt. Hoe denkt u, is dat zo gekomen?
Los daarvan, het vooroordeel is geen regel. In een OESO-rapport wordt bijv. een onderzoek gemeld onder een stam die van de jacht leeft. Op hun 24e zijn de mannen fysiek op hun top maar het zijn de 40-gers die steevast de meeste buit binnen brengen voor de stam. Dat kwam omdat de 40-ers betere schutters (pijl en boog) en sporenlezers waren dan de 20-ers. Ander onderzoek laat zien dat stammen waarbij de grootmoeders betrokken blijven in de opvoeding van de kleinkinderen, de overlevingskansen van de kinderen verdubbelde (5).

Waan van de dag
De berichten in de kranten zijn onheilspellend (Flinke toename aantal langdurig werklozen, vooral 25-45 jarigen veel langer zonder baan, praterij over ‘een verloren generatie’ (6)) . In de landelijke politiek, richt de politieke discussie zich vooral op de vraag, hoe die werklozen te ‘prikkelen’ om van “de bank” af te komen. Alsof het de schuld is van de werklozen dat er onvoldoende vacatures zijn! (7) Nee, Nederland moet vooruit!

U en ik weten namelijk beter;
– een deel van de vacatures betreft spookvacatures(8) ;
– een deel van de werklozen is kansloos (te oud e/o functioneel ongeschikt voor het gros van de vacatures, of van het type diepzeelasser en bang voor water) cq ‘ontmoedigd’ (beroofd van elk zelfvertrouwen na x-honderd afwijzingen);
– naast die ca 450.000 geregistreerde werklozen landelijk, zijn er ook nog ca 350.000 niet-werkende werkzoekenden die niet ingeschreven zijn. Ook zij kijken naar de vacatures en solliciteren als er iets interessants tussen zit(9) , net als die 8 miljoen werkenden die ook wel eens van baan willen wisselen of een visje willen uitwerpen;
– vanaf de 55-jaar verdwijnen werkenden meer of minder geruisloos uit het arbeidsproces (10).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Kent u Jan, 58 jaar? Na meer dan 30 jaar werk, all round in zijn vak. Zijn filiaal waar hij met ca 200 mensen werkte, sloot in 2010: iedereen stond op straat. Wonend nabij hulpbehoevende ouders, solliciteert hij zich suf. Hij is opleidingsbereid, een uurtje woon-werkverkeer is geen probleem, technisch begaafd, een talent met machines, leergierig en nieuwsgierig. Bij een sollicitatiegesprek waarvoor hij voor de verandering een keer wel werd uitgenodigd, bleek tijdens dat gesprek dat de vacature een oproepcontract was, met de voorwaarden: 7x24u beschikbaar met een garantie van 8 uur per week, gemiddeld. Dat stond allemaal niet in de advertentie!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Opties?
Fijn, al dat getallengeklets maar wat zijn de concrete opties voor een Jan, Achmed, Ria of Sarah die echt van de bank af wilt? Uiteraard als “een dolle” netwerken (11), solliciteren en mediteren (om al die negativiteit van de afwijzingen los te laten). En verder:
– bijscholen/studeren (12)
– vrijwilligerswerk (googlen!) ontplooien (13);
– eigen bedrijf beginnen (goede kans dat de lokale Kamer van Koophandel een starterswerkboek heeft) (14);
– een bedrijf overnemen (ook hier is de Kamer van Koophandel wellicht een goede adviseur (15));
– verhuizen (zonder gekheid(16)) ;
– emigreren (zonder gekheid(17)) ;
– wereldreis maken / boek schrijven / film maken (opgepast)(18).

Aan de andere kant: wat zijn de concrete opties voor een werkgever met een (55+)werkende die niet meer te handhaven/financieren is omdat de crisis toeslaat en het overleven van het bedrijf op het spel staat? Een brainstorm:
– bijscholen/studeren (19)
– uitlenen aan andere bedrijven waarmee intensief samengewerkt wordt (leveranciers, subcontractors; dit betaalt zich terug als smeerolie in de samenwerking);
– een nieuw bedrijfsplan maken (marketing matrix van Ansoff; terug trekken op ‘core business’ is niet altijd slim want wellicht is juist daar geen ‘markt’ meer(20))
– ontslagprocedure inzetten(21) ;
– verhuizen (zonder gekheid)(22) .

Terug naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug; wat zijn de concrete opties voor een gemeente als de onze om de werklozen ‘van de bank en van de straat’ te krijgen? (23)

In het kort:
– contact zoeken met buurgemeente; is er wederkerige handel- en dienstverlening mogelijk;
– contact zoeken met zustersteden; is er wederkerige handel- en dienstverlening mogelijk (24);
– contact zoeken met lokale (ondernemers)netwerken, kenniskringen, innovatieplatformen, wat is er nodig om hun initiatieven te versterken (25);
– meereizen met een passende handelsmissie van een van de Ministers (26);
– wervingsbeleid inzetten om nieuwe bedrijven/organisaties aan te trekken (27).
Dit allemaal niet als een blind paard natuurlijk, onder het motto “alles is goed”; nee! Eerst uitzoeken wat de eigen werklozen kennen, kunnen en zoeken!(28) Werkgelegenheid aantrekken waar geen vraag naar is, is niet de juiste strategie voor een gemeente (of provincie, of land). Misschien moet 1/3 van de werklozen omgeschoold worden omdat hun bedrijfstak feitelijk uitgestorven is (29) . Wellicht kunnen de eerste 3 opties uitmonden in een (3-maandelijkse) banenbeurs? Misschien zijn de lokale werklozen bereid om als vrijwilliger de gemeente te helpen in de organisatie van een dergelijk project en programma? Onder die 1350 werklozen in de gemeente zullen beslist een paar dozijn competente, ervaren en goed opgeleide mensen te vinden zijn waarvan er 2 of 3 zo’n kar willen trekken voor een x aantal uren per week gedurende bijv. 6 maanden. En die op hun beurt andere werklozen actief betrekken en motiveren bij het aanpakken/organiseren van de dingen die moeten gebeuren. Deel kennis, kunde, ervaring en relaties(30) , organiseer waardeketens, voeg waarde aan de ketens toe en maak van de wereld -te beginnen bij onze gemeente- een betere plaats voor jezelf, onszelf, de kinderen en de kindskinderen. Dat is altijd leuker dan op de bank zitten ;-).

Het bovenstaande beoogt geen ontwikkeling van een lokale meerjarige ‘planeconomie’. Beoogt is slechts dat iedere belanghebbende van de spreekwoordelijke bank afkomt en een steentje bijdraagt aan de oplossing. Zolang Nederland niet de relatieve nummer 1 is in de wereldeconomie (Nederland staat in diverse rangordes op de ±17 plaats(31) ) en onze gemeente niet de relatieve nummer 1 van meest productieve gemeentes in Nederland, is er nog veel werk aan de winkel. Kansen benutten; ondernemerschap, initiatief en lef tonen; mensen, kennis en bedrijvigheid combineren: dat is wat nodig is. D66 vertrouwt op de eigen kracht van al die mensen van al die belanghebbenden om iedereen van die spreekwoordelijke bank af laten te komen: keer op keer want niet elk initiatief zal succesvol blijken – de kracht om tegenslagen te incasseren, is namelijk óók een talent. D66 wil krachtige mensen kansen laten benutten, in een vrij en veilig land waarin iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn.

Noten

(1) Over de duim bezien zijn er elke maand circa 50.000 vacatures bekend bij UWB Werkbedrijf. Dit is per provincie en maand na te zien op: www.werk.nl/werk_nl/werknemer/werkbedrijf/arbeidsmarktinfo/landelijkearbeidsmarktinformatie; als u de vacatures aanklikt wordt u doorgeleid naar www.arbeidsmarktcijfers.nl/panorama/ami_vacatures.asp. Het is niet duidelijk in welke mate het maand op maand om “dezelfde” vacatures gaat. Het is ook niet duidelijk hoeveel vacatures buiten de telling van het UWV blijven.

Op de site van het CBS kunt u maandelijks een bericht aantreffen waaruit blijkt dat er maandelijks ca 450.000 mensen ingeschreven zijn als werkloos (zie tabel 1 van bijv. www.cbs.nl/NR/rdonlyres/8F9904FE-6275-4DE3-9315-725A2BD638BB/0/pb12n024.pdf).

In de CBS-arbeidsmarktbarometer www.cbs.nl/NR/rdonlyres/2D617C37-8451-46D1-8786-00E2555C584E/0/barometerschemaq42011.pdf) kunt u zien hoe de hele Nederlandse bevolking verder onderverdeeld wordt in o.m. beroepsbevolking en werklozen. Naast het legioen werklozen blijkt er een ± half zo groot aantal te zijn dat niet als werkloze is ingeschreven, niet actief zoekt naar werk maar wel op korte termijn kan beginnen. Sommigen daarvan zullen af-en-toe op interessante vacatures reageren maar zij hebben geen verplichting zoals ingeschreven en uitkeringsafhankelijke werklozen.. Uiteraard staat het daarnaast de personen in de ca. 7,4 mln tellende werkzame beroepsbevolking ook vrij om te solliciteren naar een van die ca 50.000 banen bekend bij het RWI (of een wellicht even groot aantal niet-bekend bij het RWI). Kortom: in theorie 8,2 mln kandidaten voor ca 50.000-100.000 vacatures? Als werkenden en werkwilligen niet zo ‘eager’ zouden zijn om banen aan te nemen, waren er vast méér vacatures.

(2)Ook D66 is op een aantal punten voorstander van een versoepeling van het ontslagrecht. Een argument van de duivelsadvocaat zou zijn dat D66 daarmee KENNELIJK kiest voor een verhoging van het aandeel overhead in de productie. Uit een ESB-artikel blijkt nml. dat er een omgekeerde relatie is tussen werkzekerheid en overhead (…there is an inverse relationship between labour market flexibility and the proportion of managers in the group of 20 OECD countries studied     ….       the analysis corroborates the references that are made towards  a number of empirical studies, finding a positive relationship between high trust employment relations and labour productivity

Source: ESB 25-2-2005; pg 86-91 De schaduwzijde van arbeidsmarktflexibilisering S. Storm & C.W.M. Naastepad)

(3) Die aantallen schommelen van maand tot maand door het jaar. Anno augustus 2012 waren er meer dan 500.000 geregistreerde werklozen en het aanal vacatures is ook wel eens ruim onder de 100.000 geweest.

(4)Afgerond: Nederland heeft 16 mln inwoners waarvan ca 11 mln in de leeftijd 15-65 jaar. De Gemeente Utrechtse Heuvelrug telt ca 48.000 inwoners en bij eenzelfde verhouding ca 33.000 mensen van 15-65 jaar. Op een beroepsbevolking van ca 11 mln mensen telt Nederland ca 450.000 werklozen, de Gemeente Utrechtse Heuvelrug bij eenzelfde verhouding ca 1350 werklozen.

In ‘Bedrijven onder dak 2009 Utrechtse Heuvelrug, een analyse van de vraag naar bedrijfshuisvesting’ (KvK, 26/11/2009) lezen we:´Volgens gegevens uit het Provinciaal Arbeidsplaatsenregister (PAR) telde de gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2008 3.820 bedrijven met in het totaal 21.282 arbeidsplaatsen. Kortom: ALS één op elke 3 bedrijven een werkloze “adopteert” (en vice versa), DAN is er in de gemeente Utrechtse Heuvelrug géén werkloze meer.

Het is uiteraard niet zo simpel als deze rekensom, maar er is wel reden om te vertrouwen op de eigen kracht van werklozen en ondernemers; al is het maar voor 13 uur of meer. Het aantal zzp’ers is bijv. een complicatie: zie pg 8 van het rapport te lezen dat: “Mede door het grote aantal ZZP’ers is meer dan de helft (58%) van de bedrijven gevestigd in/aan huis (figuur 4).”

(5)Personalising Education (Schooling for Tomorrow), OECD 2006, (www.oecd.org/edu/preschoolandschool/personalisingeducation.htm), pg 59: “Walker and co-workers investigated the Arche tribe in Eastern Paraguay. The male Arche leave their settlements for a few days in order to hunt with other members of the tribe in the woods. They only use their hands, machettes, bows and arrows, with no guns or other modern weapons. At the age of 24, the people of this tribe reach their best physical fitness. How old are the ones that bring back home most of the meat? Since the beginning of the 1980s, researchers took notes on which member of the tribe killed what prey. As a result a clear dependency of the success in hunting and ages ws found – the men who brought home the most prey were about 40 years old. Competitions in archery showed the same dependency as the success in hunting. The number of hits increased until the age of about 40 and then stayed constant for the subsequent two decades. The same result was found for the recognition of tracks.” Boven de 60-jaar zal het teruglopend gezichtsvermogen (staar e.d.) die prestaties beïnvloeden. ” ….found in a study carried out in Gambia that the presence of a grandmother in a family led to doubling the infant survival to adulthood, and another study demonstrated grandmother-dependent increases in fertility. Data from Finland and Canada and on survival of human beings over generations, taken from old records in the 18e and 19th century, lead to the same conclusions…..Even studies in elephants and apes point in the same direction.” Voor die laatsten geldt dat dit verschijnsel werkt zolang de wereld voor deze dieren niet te snel veranderd; de kennis en ervaring van een grootouder is alleen van nut als de wereld van de kleinkinderen vrijwel identiek is aan die van die grootouder. Zo niet, dan is zelfredzaamheid geboden (zie andere column).

(6)De Volkskrant 14 april 2012, pg 21. Zie ook De Volkskrant 1 mei 2012; pg 19. naar aanleiding van het verschijnen van het ILO rapport World of Work 2012: Werkgelegenheid ‘alarmerend’, Door de bezuinigingen zal de werkgelegenheid verder dalen, terwijl er miljoenen werkzoekenden bij komen. Elke maand zijn er wel dergelijke berichten te lezen, met veel publicitaire plichtplegingen van ‘verantwoordelijken’ tot gevolg. Een kijkje in de toekomst zou nuttig zijn, dan komen de landen in Europa miljoenen werknemers tekort  (http://bertmaes.wordpress.com/report-skills-shortage/); dus omgerekend naar de Utrechtse Heuvelrug…..!!

(7) Behalve een discrepatie tussen het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden (=werkloos ingeschrevenen plus de niet-werkende werkzoekenden), is er op zijn minst onduidelijkheid over match tussen de baankenmerken en de aanbodkenmerken van de werkzoekende. Denk daarbij aan baankenmerken als vast/tijdelijk, aantal uren per week, vereiste opleiding (niveau-richting; Regionale verschillen in aandeel hoogopgeleiden en arbeidsparticipatie: Een op de drie hoogopgeleiden heeft een beroep dat beneden zijn of haar opleidingsniveau ligt. www.cbs.nl/NR/rdonlyres/D3FC60F0-DD96-4C17-9169-48B80227251C/0/2011k1b15p59art.pdf),

(8) Intermediair 23 maart 2012, pg 14-17; Veel werkzoekenden misleid met niet-bestaande banen; spookvacatures. Het artikel doorlezend: ” Sommige vacatures komen wel vijf keer voor in één vacaturebank”; “Recruiters noemen de niet bestaande banen ook wel pijplijnvacatures of eeuwige vacatures.” Omgekeerd: “Sommige uitkeringsgerechtigden schrijven bewust heel slechte brieven in de hoop niet uitgenodigd te worden”; “MKB Nederland ergert zich groen en geel aan nepsollicitanten”. En bij uitzendbureaus: “Minstens een derde van de banen is nog niet vacant legt de intercedent na flink doorvragen uit”. Zie ook: www.intermediair.nl/artikel/vinden-en-gevonden-worden/317884/hoe-bedrijven-sollicitanten-misleiden-met-spookvacatures.html.

(9) Voor een overzicht van de verschillende categorieën (in-)actieven, zie www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/barometer-beroepsbevolking/barometer-beroepsbevolking-art.htm

(10) Zie pg 27, pg 4.10 van het Statistisch Jaarboek 2011 over de netto arbeidsparticipatie (www.cbs.nl/NR/rdonlyres/0604BF87-AE22-451F-85EB-7BCFBE22CF94/0/2011a26pub.pdf). Daarin wordt getoond dat op 55 jaar nog maar ca 80% van de mannen kennelijk werkt, met 60 jaar is dat nog maar ca 42%. Het toont niet hoeveel procent daadwerkelijk de 65 werkend haalt. De percentages voor de vrouwen zit ca 20% lager. Daarnaast speelt de vraag hoe het deze uittreders na 2-3 jaar vergaat: ook zij worden uiteindelijk 65, 75 of 85 jaar oud – hoe is hun materieel welzijn tot die tijd geborgd?

(11) Zie De Volkskrant 19 juni 2012, pg 25. Oudere zoekt verkeerd naar baan. Ouderen komen maar moeilijk aan een nieuwe baan. Dat komt ook doordat ze nog te weinig gebruik maken van digitale sociale netwerken, waar werkgevers juist personeel werven.

(12) Een kleine studie naar de werking en de formulierenstroom van de Wet Vermindering Afdracht (http://duo.nl/zakelijk/klantenservice/wet_vermindering_afdracht.asp) kan een investering waard zijn. De sollicitant kan via deze weg ‘geld meebrengen’.

(13) Het positieve van vrijwilligerswerk is dat het contacten met zich meebrengt (en daarmee vacaturetips), regelmaat in het dagelijks bestaan brengt met afspraken/verantwoordelijkheid  en een stuk voldoening en zelfwaardering als er concrete staaltjes werk verzet wordt (als tegenwicht voor al die ‘u deugt niet’-afwijzingen).

(14) Bijv. De Startersbox, het pakket voor startende ondernemers . E is veel (valse) retoriek over de heroïek van het zelfstandig ondernemerschap. Met alle respect; de positie van de veelgeprezen ZZP’er (Zelfstandig Zonder Personeel; of te wel de vroegere ‘freelancer’) is ook te beschouwen als een ‘dagloner’ op de 19e-eeuwse arbeidsmarkt. Alle sociale zekerheden moet hij/zij zelf regelen; niet alleen de werknemersdelen maar ook de werkgeversdelen!, net als degene die een buitenlandse dienstbetrekking aanvaart. Zo niet dan dreigt bij werkloosheid en ziekte direct een armoedeval en ook bij een aantal andere zaken, is de materiële positie van de spreekwoordelijke grote knecht beter dan die van de kleine baas. Van de startende ondernemers is 10% is al na één jaar failliet (http://ondernemerinbusiness.nl/ondernemen/investeerder/507/meest-gemaakte-startersfouten-bij-kredietverzoek-aan-investeerder/). Verder duurt het al gauw 2-3 jaar om uit de rode cijfers te komen, maar het kan erger; starters in Brazilië doen er 10 jaar over (http://fd.nl/entrepreneur/wereldveroveraars/759885-1204/iedereen-wil-ondernemen-in-brazili).

(15) Een bedrijf leiden is geen sinecure. Ongetraind kan het alleen maar op een fiasco uitdraaien. Vermoedelijk is de beste weg om met het bedrijf een leerwerktraject van ca 3-4 jaar af te spreken. Beginnend op een lage functie maar wel met wekelijks extra taken/klussen om stap voor stap de bedrijfsvoering te leren kennen.

(16) Bekende spreekwoorden: als de berg niet naar Mozes komt, dan moet Mozes maar naar de berg gaan; als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Anders gezegd: als er geen werk is voor een timmerman in Zeeland maar er zijn 10 vacatures voor een timmerman in Groningen, dan is het slim om als Zeeuw-timmerman te verhuizen naar Groningen (en vice versa). Ja maar de kinderen….!?? Vriendjes, de familie…!??? Goede argumenten wellicht. Maar kinderen van een werkloze hebben het minder breed dan die van een werkende; materieel en immaterieel. (Zie SCP, Sociale uitsluiting bij kinderen; pg 29) www.scp.nl/dsresource?objectid=25130&type=pdf).

en’.

(17) Het argument bij de voorgaande voetnoot geldt ook over landsgrenzen; emigreren als het gezochte werk binnen de EU (vrij verkeer van goederen en diensten en wederzijdse diploma-erkenning biedt mogelijkheden) of buiten de EU bevindt; er is zelfs een basaal format voor een ‘Europees CV’ beschikbaar (www.europass.nl). Met name jongeren zullen over enkele jaren deze extra optie hebben binnen Europa. Dan is naar verwachting de regeling rond het Europese Qualificatie Format (EQF) uitgewerkt. Voor meer informatie; zie www.nlqf.nl.

(18) Dit is de moeilijkste optie om tot een succesvol einde te brengen. Deze optie is mn. alleen geschikt voor serieuze vaklieden; google eens op ‘Wandergezell’ en kies daarna voor de Nederlandse pagina. Het daagt uit om nieuwe dingen te leren maar dat vereist een andere houding en is niet altijd mogelijk (bijv. (wereld)reis-als er zorgverplichtingen zijn). Een stukje inspiratie is te halen uit boeken als: Jonathan Livingstone’s Seagull (Richard Bach); De alchemist  (Paulo Coelho, 1994) en Wie heeft mijn Kaas gepikt? Omgaan met veranderingen – zakelijk en privé (Spencer Johnson; 2010). Maar wie al 100 sollicitatiebrieven afwijzingen ontvangen heeft, zit niet te wachten op de afwijzingen 101 t/m 200. Bij dit soort atypische activiteiten moeten wellicht een aantal mijlpalen en ‘nogo’-momenten worden in gebouwd. Het risico op eindeloos zwerven of werken aan een boek dat nooit afkomt, is reëel.

(19) Een deugdelijk opleidings- en organisatieplan had in principe moeten voorkomen dat een dergelijke problematische situatie ontstaat. Bij-, om- en herscholing zijn noodzakelijk tegenwoordig gezien de veelheid en snelheid waarmee veranderingen in werk- en productieprocessen zich doorzetten in vrijwel alle bedrijfstakken. In principe zijn daar reserveringen voor binnen elke organisatie en soms ook daarbuiten. Denk aan O&O fondsen, regelingen rond Erkenning Verworven Competenties (www.kenniscentrumevc.nl) om verworven competenties van de betrokken werknemer ook om te zetten in formele kwalificaties en daardoor ‘marktwaarde’ toe te voegen. En niet te vergeten, wellicht de mogelijkheden van een Wet Vermindering Afdracht (WVA; zie www.subsidieshop.nl) te bezien. NB Er zijn bedrijven die dit voor u uitgezocht hebben, u hoeft niet zelf het wiel uit te vinden!

(20) Einstein: “We kunnen de problemen die we hebben gecreëerd niet oplossen met dezelfde lijn van denken die we gebruikte om ze te creëren.” (Bron: http://vandehaterd.nl/hoe-ik-denk/remember-einstein/)

(21) Ongetwijfeld zal ook een ontslagprocedure legitiem zijn als alle andere opties uitgeput zijn. Voor een 50+ is dat zeer waarschijnlijk een drama; slechts 7% komt aan het werk (Tegenover elke dertien werkloze 55-plussers stond er in 2009 maar een die werd aangenomen. (27/7/2010 www.penoactueel.nl/nieuws/ouderen-vrijwel-kansloos-op-arbeidsmarkt-5766.html). D66 wil langdurige oudere werklozen helpen bij de zoektocht naar een baan, ziet de waarde van ervaring en vertrouwt de eigen kracht van oudere werkzoekenden  (www.d66.nl/wp-content/uploads/2012/07/Nota-Arbeidsmarkt-ouderen.pdf)

(22) Een parkethandelaar in Utrecht vertelde bij de opheffingsuitverkoop het volgende (in 1996). Tijdens zijn vakantie in Limburg viel het hem op dat hij erg weinig parketwinkels zag in de plaatsen die hij bezocht; vreemd want de bevolkingsdichtheid in Limburg is hoog – genoeg handel dus. Of niet? Hij liet een uitdraai maken van alle parkethandelaren in de regio en concludeerde dat hij in Limburg maar 10% van de concurrenten zou hebben die hij in Utrecht had.

(23) Ook de gemeente heeft een belang. Een werkloze heeft minder inkomen en heeft dus minder te besteden en dat is niet goed voor de lokale economie. Bovendien, nadat de WW eindigt begint de bijstand en dat ligt op het bordje van de gemeenten (http://nos.nl/artikel/273481-bijstandsuitkering-strop-voor-gemeenten.html).

(24) Handelsnetwerken. Naast de formele organisaties zoals Agentschap NL (www.agentschapnl.nl) en de buitenlandse handelsmissies over en weer van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn er talloze bestaande netwerken en structurele relaties die gebruikt kunnen worden:

– In bijna elk buitenland is er wel een Netherlands Business Club / Association, eenvoudig te googlen door een stad er bij te noemen;

– Het eeuwenoude Hanze-netwerk is weer springlevend dankzij de EU die de aanzet heeft gegeven om gemeenschappelijk te besluiten allerlei binnengrenzen, verschillende valua-systemen en onnodige en concurrentievervalsende import-, export- en andere handelsbelemmeringen weg te nemen. (www.hanse.org);

– Bijna alle steden in Nederland hebben wel een zusterstad. Die vaak culturele uitwisseling is natuurlijk ook goed te gebruiken om zakelijke samenwerkingen op te zetten; www.stedenbanden.nl, of  www.twincities.nl;

– Uiteraard is er ook aan te haken op de initiatieven van elders:

>>Pan European Business Co-operation Schemes (PES) SME match-making http://eic.cec.europa.eu/PES.

>>Of van startpagina’s zoals die van het research & science portal www.bjernv.dds.nl.

(25) Groningen als stad en provincie profileert zich als de Energy Delta en medesponsor van een 2-jaarlijkse Energy Delta Convention..  De provincie Gelderland  profileert zich rond Wageningen als Food Valley (www.foodvalley.nl). Kortom: van welke profilering zou de Utrechtse Heuvelrug een  goede business case te maken zijn?  Een hbo-stagair zou al een groslijst kunnen maken; wat is uniek in de omgeving en een lokale sterkte? Hoe (4 P’s: product, promotie, prijs, plaats) is de kennelijk aanwezig vijfde P (personeel; in dit geval het gespecialiseerd MKB in de gemeente) te ondersteunen, zodanig dat dat lokale banen oplevert?

(26) Zie missieplanning: www.agentschapnl.nl/onderwerp/economische-missies.

(27) Ongetwijfeld heeft de gemeente al dergelijk beleid. Wat valt er te leren van de evaluaties van dat beleid? De organisatie(s) achter de Atlas voor gemeenten (www.atlasvoorgemeentes.nl) zou(den) een nuttige bijdrage kunnen leveren om uit te zoeken welke typen/soorten bedrijven het meest aansluiten bij de beschikbare capaciteit. Of omgekeerd, welke omscholing noodzakelijk is om de nieuwe bedrijven tegemoet te komen.

(28) Begin eens met de gegevens van het CBS (WebStat) en het RWI. Het CBS kan een webstatpagina (met aantallen en beschikbaarheden (uren/week) van werklozen) als http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71958ned&D1=5-11,43-73,76&D2=a&D3=0&D4=57-61&VW=T) ook voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitdraaien tegen minimale kosten!

(29) Elke ondernemer kent het begrip ‘levenscyclus’ voor producten. Maar er is ook een levenscyclus voor bedrijfstakken; Tilburg in niet meer de wolstad van Nederland, Nederland heeft afscheid moeten nemen van de Twentse textielindustrie van weleer, van de DAF, de Hoogovens, Verolme, Fokker enz. Soms helpt scholing; de loodgieter giet allang geen lood meer – hij heeft nieuwe vaardigheden geleerd. Dat is anders bij de tingieter en de klompenmaker gegaan.

(30)Denk daarbij o.a. contact leggen met lokale regionale (afdelingen van) ondernemersverenigingen, innovatie/productschapfora, alumniverenigingen, netwerken zoals bijv. (in alfabetische volgorde) Kiwani’s, Lions, Odd Fellows, Probus, Rotary en Vrijmetselaars of nieuwerwetse sociale netwerken (linkedin, facebook e.a. PM let op de clausules voor (Intellectual) Property voor de achtergelaten relaties/tips/suggesties/documenten)

(31) Zie http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal). Eerst overigens even de rode cijfers van de gemeente wegpoetsen uiteraard.
BV/31/8/2012

Laatst gewijzigd op 22 november 2018