Steun ons en help Nederland vooruit

Week 4 2010

In een intern overleg wordt kritisch gekeken naar het het plan voor het mini cultuurhuis in Maarsbergen. Dit plan wil niet echt vlotten. Het idee is heel goed, de basisschool uitbreiden met een multifunctionele ruimte waarin niet alleen de peuterspeelzaal, naschoolseopvang maar ook een bibliotheekvoorziening en voorzieningen voor jeugd en ouderen mogelijk is. Bovendien is het schoolplein ook aan een renovatie toe. De fraaie oude bomen komen veel beter tot hun recht als alle losse bouwwerken weg zijn en het terrein goed wordt ingericht.
Helaas is de financiering heel moeilijk en blijft ook een tijdelijk gebouw niet fraai op deze locatie.
Besloten wordt om komende weken serieus te onderzoeken of een structurele uitbreiding van de school voor dit doel mogelijk is. Ik wil echt voordat ik eventueel stop met mijn werk, zorgen dat er een collegebesluit ligt waardoor iedereen verder kan.

In Driebergen neem ik een plan van aanpak in ontvangst van Pafemme, een multiculturele hoogopgeleide vrouwengroep die voor andere vrouwen allerlei zaken willen regelen en toegankelijk maken. Zij willen op korte termijn een ontmoetingsmogelijkheid voor jonge allochtone vrouwen in Driebergen en van daar uit andere activiteiten ontplooien. Ik stel voor om contact te zoeken met de jongerenwerkers in de Djoy. Zij staan ongetwijfeld open voor een nieuwe meidengroep of het uitbreiden van de bestaande meidengroep. Het is leuk om te zien hoe een jonge vrouw haar eerste speech houdt en de pers te woord staat.

Als lid van het dagelijks bestuur van de GGD volg ik alle ontwikkelingen in Midden Nederland goed. Door de fusie met de GGD Eemland is de GGD werkzaam in de hele provincie behalve in de stad Utrecht. De fusie is soepel verlopen en de GGD draait goed. Zij doen veel onderzoek, geven adviezen, bieden hulp bij calamiteiten, en regelen vaccinaties (zoals onlangs bij de Mexicaanse griep).

Met een ambtenaar bezoek ik zonder aankondiging een overleg van de programmaraad met de bibliotheek en de programmamanager. Nadat het bestuur van het cultuurhuis in Doorn er mee stopte is er hard gewerkt om het culturele programma voort te zetten. De vrijwilligers van de programmaraad moesten ineens zonder een bestuur of programmamanager het werk voorzetten. Zij hebben dit uitstekend gedaan. Daarom geef ik bloemen aan ze. Ze zijn blij en verrast. Het is inmiddels gelukt om geld te regelen voor een structurele voortzetting van het programma dit jaar en komende jaren. Ook is het mogelijk een programmamanager te financieren voor Doorn en Leersum. Op deze manier kan in beide dorpen een bij dat dorp passend programma gemaakt worden

Heuvelrug Wonen, de grootste woningcorporatie van onze gemeente heeft Robbert Waltmann en mij gevraagd hen te beoordelen. Wij hebben een visitatiegesprek met een onafhankelijk commissie. Robbert en ik hebben het niet vooraf besproken maar wij komen vanuit onze verschillende portefeuilles tot eenzelfde oordeel en dezelfde aandachtspunten. Het is goed als een organisatie zichzelf kritisch laat bekijken. Je wordt er altijd beter van.

Een van de actieve leden van D66 heeft ons uitgenodigd voor een curry maaltijd. Samen met zijn Engelse vrouw hebben zij meer gerechten gemaakt dan ik een hele week maak. Wij hebben een heel gezellige avond. Goed om even niet te vergaderen en over ander zaken te praten.

Mijn dochter van 25 belt met een vervelend bericht. Zij is gevallen. Normaal zou dit geen probleem zijn maar zij heeft sinds haar 12e veel last van haar knieën. Afgelopen jaren zijn ze grondig aangepakt. Twee grote operaties, en twee maal lang revalideren. Zij had hier veel profijt van. Ze kon eindelijk gaan sporten en genoot hier erg van. Nu zit ze weer met een hele dikke knie en kan geen stap verzetten. Ze had gehoopt dat dit niet meer zou gebeuren.
Ik bied aan haar op te halen en thuis te verzorgen. Daar zit ze weer op onze bank, loopt weer met krukken en probeert optimistisch te blijven. Ik bewonder de manier waarop ze deze tegenvaller opvangt en hoop dat zij ditmaal sneller herstelt.

Tijdens de vergadering van de regionale sociale dienst worden al voorzichtig de jaarcijfers van 2009 gepresenteerd. Wij hebben rekening gehouden met een toename van bijstandgerechtigden van 10% als gevolg van de recessie. Gelukkig blijkt dit maar 5% te zijn. We kunnen constateren dat ons actieplan jeugdwerkeloosheid en alle re-integratietrajecten goed hebben gewerkt.

Er wordt een filmpje gemaakt door de Kaap voor de verkiezingen. Ik ben het eerste aan de beurt. Je kunt in 30 seconden niet veel zeggen, maar het lukt. Het is bijzonder hoeveel de Kaap doet als voorbereiding voor de verkiezingen.

In de raadsvergadering wordt de structuurvisie vastgesteld. Een belangrijk document voor onze gemeente. Ik vind het jammer dat de extra woningen in Maarbergen via een amendement er uit gehaald worden. Het is voor de school heel belangrijk dat er meer kinderen komen. Het is jammer dat dit argument door geen enkele partij wordt gebruikt in de discussie.

D66 biedt zwaargewichten aan om lokale fracties te ondersteunen bij de voorbereidingen van de verkiezingen. Wij bespreken met de toppers van de lijst en bestuur scenario’s van combinaties met verschillende partijen. Gelukkig lopen de meningen binnen onze partij niet ver uiteen. Het is verstandig om goed voorbereid te zijn, maar de verkiezingsuitslag zal toch veel bepalen. Eerst maar 3 maart afwachten. Wij zijn voorbereid.

Op vrijdag heb ik een lunch met 10 topvrouwen uit de Heuvelrug. Alle vrouwen die uitgenodigd zijn, hebben enthousiast gereageerd op de uitnodiging. Er vindt een boeiend discussie plaats met veel herkenning over en weer. Ik vraag hen vacatures aan te leveren voor de banenmarkt op de International vrouwendag op 5 maart vanaf 17.00 uur in de Vijver in Driebergen. Dit is de eerste activiteit in de voorbereiding op de internationale vrouwendag. Een veelbelovende start.

Vrijdagavond ga ik naar een concert in Amsterdam mijn man. Ik vind het altijd weer een belevenis om in het concertgebouw te zijn. De muziek is prachtig, de gasten van mijn man aangenaam gezelschap en mijn dochter heeft bezoek van een vriendin. Kortom wij hebben allemaal een fijne avond.

Op zaterdag bezoeken wij met D66 Leersum, Maarsbergen en Maarn. Ook al woon ik al 25 jaar in Leersum ik spreek toch weer nieuwe mensen. De Hoeksteen houdt een pleidooi voor een brede school, een speerpunt van D66. Al pratende realiseer ik me dat een goede analyse van alle bestaande en gewenste activiteiten in Leersum waarschijnlijk nodig is om een doorbraak in dit proces te realiseren. In de Binder praten wij met de vaste gebruikers. Zij zijn positief over de samenwerking onder en met de nieuwe beheerder.

Tijdens een verjaardag in Doorn merk ik goed dat het verkiezingstijd is. Vrijwel iedereen spreekt mij aan hierover. Ik ontmoet een van onze leden die ik nog nooit gezien heb. Privé en werk loopt bij een wethouder vaak door elkaar, maar in deze tijd helemaal.

Zondag is echt mijn rustdag. Naar beide oma’s gaan lukt dit weekend niet. Ik wil vandaag gewoon mijn dochter gezelschap houden en lekker thuisblijven. Mijn zoon komt ook onverwacht thuis. We blijven lang aan tafel zitten totdat er nog meer bezoek komt. Zij is fysiotherapeute en kan het niet laten Judith te behandelen terwijl wij koffie drinken. Dit moest vast zo zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018