Steun ons en help Nederland vooruit

Week 1 2010

De eerste werkweek van het nieuwe jaar start,na 10 uur in de auto, met de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Veel belangstelling en leuk om iedereen weer te zien. Een goede film van een jonge inwoner over onze gemeente. Knap als je op die leeftijd al zo beschouwend kan zijn. Ik kom tijd te kort om iedereen rustig te spreken. Thuis wacht mijn jarige echtgenoot die nog even samen de dag wil afsluiten.

De eerste collegevergadering op dinsdag is weer helemaal als vanouds. Gelukkig zijn er altijd ambtenaren die gewoon doorwerken in de Kerstvakantie zodat wij direct weer verder kunnen.
We zijn voor het eerst sinds jaren voor de lunch al klaar. Dat geeft ook even tijd om over andere zaken te praten tijdens de lunch.

Ik heb mijn twee jaarlijks overleg met het sociaal netwerk in Amerongen. De zuster van het Zendingsdiakonnessenhuis, de woningbouwvereniging, vluchtelingenwerk en maatschappelijk werk. Knap hoe zij zonder een zware organisatie al jaren de vinger aan de pols houden in Amerongen. Zij bieden veel steun aan en kennen vrijwel alle mensen die het moeilijk hebben. Ik zou willen dat elk dorp dit had.

Met de burgemeester heb ik een overleg met de locatiemanager van het Asielzoekerscentrum. We bespreken de uitbreiding van het AZC en de veranderingen in het beleid. Het Asielzoekerscentrum in Leersum verandert van een terugkeercentrum in een opvang en inburgeringscentrum. Dit is voor ons heel aantrekkelijk. Wij worden niet langer geconfronteerd met mensen die zomaar op straat gezet worden.
Bovendien mogen mensen nu wel taallessen volgen en wordt het klimaat in het centrum daardoor ook prettiger. De asielzoekers zijn inmiddels helemaal een vertrouwd verschijnsel in onze gemeente. Er wordt veel gewerkt in de huishouding in onze gemeente en veel kinderen gaan ook in de dorpen naar school. Hierdoor hebben veel mensen goede contacten met een of meer vluchtelingengezinnen. Ik verwacht dat de gemeenteraad eveneens positief zal staan tegen deze uitbreiding.

In deze week heb ik ook een fractievergadering van D66. Tot voorkort hield ik me altijd een beetje afzijdig van mijn fractie. Ik kom wel regelmatig, maar was eigenlijk te gast. In het dualisme hoort er immers een bepaald afstand te zijn tussen de raadsleden en de wethouder. Nu ik lijsttrekker ben, kan dat natuurlijk niet langer. In overleg met de partijvoorzitter besluit ik de leiding te nemen en alles te gaan coördineren. Wij zijn afgelopen jaren uitgebreid met heel veel nieuwe leden en enthousiaste kandidaten. Ik vind het een enorme luxe om zoveel nieuw talent te zien. Met een strakke agenda lukt het ons om alle punten af te werken en ook nog om enkele nieuwe ideeën voor de campagne te bediscussiëren. U hoort daar binnenkort vast meer over.

Ik heb ook nog een overleg met de ambtenaren over de natuurlijk speelplaats in Driebergen. Gelukkig is de werkgroep in de wijk met een goed voorstel gekomen waar veel draagvlak voor is. Er zijn echter nog steeds enkele inwoners die menen dat de procedure niet juist is geweest. Wij zullen de juridische uitgangspunten nogmaals uit moeten leggen. Ik vind het nog steeds wonderlijk hoe moeilijk dit proces gaat. Nu er voldoende draagvlak voor de speelplaats is zoeken mensen nog steeds naar procedurele en juridische argumenten. Ik vind het ook heel wonderlijk dat de pers klakkeloos meningen weergeeft zonder een weerwoord te vragen van de gemeente. Het prinicpe van hoor en wederhoor is soms ver zoek.

In Amerongen werd deze week het loket van de welzijnstichting voor Wonen, zorg en welzijn, feestelijk heropend in het kantoor van de woningbouwvereniging. Het is goed dat informatie en adviespunten zo veel mogelijk samenwerken. Aanvankelijk waren zij gehuisvest in de bibliotheek maar daar was geen goede spreekkamer. In de toekomst komen zij allemaal bij elkaar in Allemanswaard. Ik kon de welzijnsstichting blij maken met het collegebesluit van deze week waarbij de subsidie voor de WZW loketten structureel is gemaakt. Na drie jaar incidentele subsidies was het nu echt tijd om alles definitief te regelen. Het Wmo loket in de gemeentewinkel krijgt weliswaar veel klanten, maar het is voor sommige inwoners toch heel prettig dat zij in hun eigen dorp ook informatie en advies kunnen krijgen. De loketten werken goed samen. Een medewerker van de woningbouwvereniging gaf ons nog een toelichting op de maquette van Allemanswaard. Een belangrijk plan voor Amerongen. Ik hoop dat de procedures nu snel gaan er dat er dit najaar gebouwd kan worden.

In deze week was de traditionele kerstboomverbranding in Maarn. Altijd een sfeervol moment. Maar dit jaar extra koud. De geluidsinstallatie deed het niet best. Gelukkig bood iemand met een harde stem aan de nummers van de lootjes op te lezen. De oranjevereniging is er weer in geslaagd veel mensen op de been te krijgen, chocomel, gluhwijn en oliebollen te krijgen van de middenstand en veel prijzen te verloten voor kinderen die een boom brengen. Een gezin had zelfs 47 bomen opgehaald. De brandweer zorgde dat alles veilig verliep. Prachtig zo’n traditie van een nieuwjaarsreceptie in de buitenlucht.

Op vrijdag krijg ik twee vrouwen uit Driebergen op bezoek die een fantastisch plan hebben voor internationale vrouwendag. Zij willen niet alleen entertainment maar ook debat en een banenmarkt. Vooral dit laatste spreekt mij zeer aan. Vorig jaar heeft de gemeenten in de regio sterk ingezet op jeugdwerkeloosheid. Hiervoor is een actieplan gemaakt dat werkt. Het is natuurlijk voor jongeren heel zwaar als zij werkeloos worden of niet aan het werk kunnen na hun studie. Maar ook veel vrouwen willen gaan werken, meer werken of ander werk gaan doen. Soms is dit het gevolg van de recessie (echtgenoot werkeloos) of soms omdat zij meer tijd krijgen. Ik besluit samen met hen het plan uit te werken.

Aan het einde van de week het ik een overleg met het afdelingshoofd samenleving en de sectordirecteur. Naast alle lopende zaken blikken wij ook terug op de vorige maand. We constateren dat zowel bestuurders als ambtenaren het moeilijk hebben gehad met het vertrek van een van de wethouders en de berichten in de media. Ik vind dat de ambtenaren het erg zwaar hebben gehad. Natuurlijk zijn er ambtelijk en bestuurlijk fouten gemaakt maar ambtenaren kunnen zich nooit verdedigen. Dat kan een bestuurder wel. Ik heb voor de Kerst de medewerkers waar ik het meest mee te maken heb een persoonlijke mail gestuurd waarin ik een reactie gaf op alle commotie. Ik hoop dat dit een beetje geholpen heeft om weer enthousiast aan het nieuwe jaar te beginnen.

Op zaterdag was er een regionale vergadering van D66 en een nieuwjaarsreceptie. Tijdens de vergadering werden alle verkiezingsprogramma’s uit de regio gepresenteerd. Gelukkig was de rode draad overal hetzelfde en konden wij gemeenteoverschrijdende zaken goed op elkaar afstemmen. Natuurlijk gaven we elkaar ook goede campagnesuggesties. Iedereen is er klaar voor, de strijd kan beginnen. Daarna een gezellig borrel en even bijpraten met D66ers die ik lang niet gezien heb.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018