Steun ons en help Nederland vooruit

Water

Slechts 3% van al het water in de wereld, is zoet water. In Nederland valt er genoeg regen (meestal) en is er soms te veel. De verwachting is dat in 2020, tweederde van de wereldbevolking te maken zal hebben met een watertekort! Kansen dus voor kennis, innovatie, onderzoek, R&D, technologie, watermanagement, waterlogistiek, internationale handel en ondernemerschap.

Aan water is er op onze Heuvelrug geen gebrek. Volgens het KNMI is het in de laatste eeuw ook alleen maar natter geworden in Nederland (18% meer neerslag; zie Toestand van het Klimaat in Nederland 2008). In Zuid-Europa (Spanje) is dat al anders; 31% van het land wordt bedreigd met verdroging en de woestijngrens komt steeds noordelijker. En ook dat zal niet snel veranderen; de UNESCO verwacht droogteproblemen voor zeker 100 naties. Deze eeuw wordt naar verwachting ‘de Eeuw van de Droogten’ en jaarlijks lekt er wereldwijd 32 miljard drinkwater weg (De Pers, 22/4/2009; p11). Dus: kansen.

Geen kansen zonder tact, (internationale) diplomatie, gedreven leiderschap, consultancy en management. Nederland blinkt uit in het opbouwen van ((inter-) nationale) samenwerkingsverbanden; er is al een WNF in de gemeente, een OxhamNovib en (op termijn) het Waterschapshuis “om de hoek” (zie www.hetwaterschapshuis.nl) , er zijn al stedenbanden; dus contacten. Veel waterkennis, -kunde en -ervaring is al in Nederland te vinden:
– Deltares (www.deltares.nl);
– het UN Instituut voor Water Onderwijs (www.ihe.nl);
– het KWR te Nieuwegein (www.kwr.nl);
– en wat te denken van gespecialiseerde instituten (bij universiteiten (bv. SoWaCar-Utrecht, bij NWO, TNO en onder de paraplu van LNV en Rijkswaterstaat), netwerken en platformen en een fiks aantal ‘natte’ ingenieursbedrijven. Via de Nederlandse Onderzoek Databank (www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/) zijn alle organisaties en personen (publiek en privaat) met een paar muisklikken te vinden.

Jaja, een lappendeken zult u zeggen. Nee, een uitdaging om daaruit (honderd verschillende) waardeketens (bedrijfskolommen) mee te formeren; van klein naar groot, van lokaal naar (inter-)nationaal en daar tussen in; van vraag naar aanbod; van ‘grondstof’ naar klantproduct(en). Soms zijn er gebaande paden naar elders te benutten (bijv. via de CUR -zie www.cur.nl-, de EVD –zie www.evd.nl-, of handelsmissies van de Minister van Economische Zaken –zie www.minez.nl- naar andere landen), soms niet. Maar dan biedt het springlevende Hanze-netwerk wellicht aanknopingspunten (zie www.hanse.org) of het netwerk van zustersteden (zie www.stedenbanden.nl, of www.twincities.nl). En anders bent u misschien de eerste die elders een ‘markt’ weet te betreden….!

Over het watermanagement van de Heuvelrug hoef ik niet na te denken: met dank aan het Waterschap… denkt u aan de komende waterschapsverkiezingen? Maar dat is geen reden om kansen niet te benutten; als dat niet binnen de komende 10 jaar lukt, lukt het ook niet in de laatste 10 maanden vóór 2020.
BV/13/7/2009

PM Notities
• Wereldwijd is er 3% zoet water (in ijskappen, rivieren, poelen en meren. De rest, 97% is zoutwater. Van deze 3%, wordt 70% gebruikt in de agrarische sector. (Zie Wikipedia, water).
• Waterwinning is op vele manieren mogelijk:
o uit de lucht, zoals met de Friese windmolens van Dutch Rainmaker; een prototype draait in Harlingen (Fries Dagblad, 16/4/2009, Intermediair, 7/5/2009, p48);
o uit zeewater met behulp van overtollige energie van centrales (zon, wind, getijde, aardwarmte);
o of met TNO’s membraandestillatie (www.ecoboot.nl/artikelen/DrinkZeeWaterTNO.php);
o uit grondwater of diepe ondergrondse reservoirs (zelfs onder Sahara bevinden zich zoetwatermeren);
o uit afvalwater; Singapore -100% afhankelijk van waterimport – wint zelfs al een paar jaar zuiver drinkwater uit rioolwater. Ook handig als die 18% extra neerslag onverhoeds náást de Heuvelrug valt.
• Wateropslag: ook in Nederland is er in droogteperiodes niet altijd genoeg water beschikbaar voor land en gewas. Wat zijn slimme oplossingen? Op het eiland Lanzerote zag ik bijv. ondergrondse waterkelders bij de geïsoleerde boerderijen; ideetje? Samonella? Zie uw survivalhandboek; drupje jodium doet wonderen! (Överleva på naturens villkör, Stefan Kälman, Harry Sepp; 2001, p89.)
• Watertransport: als er olie-, gas-, electra- en glasvezelkabels dwars door continenten en oceanen lopen, waarom dan niet voor drinkwater als dat goedje steeds kostbaarder wordt in de wereld?

Laatst gewijzigd op 22 november 2018