Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsverkiezingen

**Verkiezingsprogramma’s: mooie plannen of een geweldige woordenbrij? Als je er één gezien hebt, dan heb je ze allemaal gezien? Niet echt, er gebeurt te weinig mee.**

De ene gemeente is de andere niet, toch lijken veel verkiezingsprogramma’s op elkaar. Maar niet helemaal. Er is bijvoorbeeld te zien wat ze in de andere gemeentes hebben bedacht, en wij níet. Vanuit die optiek heb ik de D66 programma’s via een aantal D66-vrienden opgevraagd die van heinde en verre naar Maarn komen, voor een maandelijkse dosis fikse discussie. Kortom, het onderstaande put uit de D66-verkiezingsprogramma’s van -in alfabetische volgorde- Almere, Hoogeveen, Nijmegen, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Tilburg.*)

Anders dan in het verleden, toont elk van de programma’s eenzelfde ‘profiel’: een voorwoord van Pechtold, op één A4 de 5 vijf sociaal-liberale richtingwijzers, een stukje over de landelijke vernieuwingsagenda en vervolgens –overzichtelijk- de lokale verkiezingsthema’s en wensen, soms voorafgegaan door inleiding met een duidelijke toekomstvisie of ambitie.

***Pechtold’s voorwoord: “Nederland is een mooi en welvarend land. Maar ook een land dat heeft stilgestaan, terwijl de wereld veranderde. … Wij hebben een alternatief, een eigen ambitieuze vernieuwingsagenda. … Met 5 kernpunten: werken, kennis, duurzaamheid, wonen en kwaliteit van de overheid.”***

Het ene programma telt wat meer pagina’s dan het andere: niet opmerkelijk. Het Heuvelrugse programma valt op door beknoptheid en structuur (10 regels hoe is het nu, 10 regels visie, gevolgd door een A4 met mogelijke bijpassende maatregelen). Dat leest een stuk prettiger dan de woordenbrijprogramma’s die iedereen snel opzij legt en vergeet. Goed gedaan dus!

***De vijf sociaal-liberale richtingwijzers geven aan, hoe D66 de dingen wil doen aanpakken:
– vertrouw op de eigen kracht van mensen;
– denk en handel internationaal;
– beloon prestatie de deel de welvaart;
– streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving;
– koester de grondrechten en gedeelde waarden. ***

Elk van die D66-programma’s heeft minstens één innovatief-opmerkelijk idee à la het belevingsmuseum van het verkiezingsprogramma van D66 Utr.Heuvelrug. Zo staat in de D66 programma’s van (even in het kort):
* Almere: een eigen Universiteit,
* Hoogeveen: een luchtsportcentrum (d.w.z. het vliegveld ombouwen tot…)
* Nijmegen: een vliegveld en ‘tiensportenkaart’ voor de jeugd (groep 6-8)
* Soest: een terrein voor grote evenementen,
* Tilburg: een T’dome (voor grote activiteiten vgl. de Amsterdamse Arena), één Ondernemers&MKB’loket, een stadsdistributiecentrum voor de bevoorrading van MKB, iconische hoogbouw (skyline),

***D66 Landelijke vernieuwingsagenda richt zich op: Werken in de 21e eeuw. D66 wil het beste uit de mensen halen en daarom het allerbeste bieden. De agenda benadrukt vijf kernpunten: werken, kennis, duurzaamheid, wonen en kwaliteit van de overheid.***

Het zou wellicht de moeite waar zijn om dergelijke briljantjes van een 100-tal verkiezingsprogramma’s na te lopen, om te bezien welke 2 of 3 ook briljant genoeg zijn voor onze gemeente. Of er op te variëren; is een “overbodig”, verkeerd gelegen of verouderd bedrijfsterrein niet om te vormen tot een ‘Quartier Latin’? Is onze evenementen-jaarkalender sport (Heuvelrug Marathon, – Wandeltocht) niet systematisch uit te breiden naar 1 evenement per 2-3 maanden? Met wielrennen, triatlon, stormbaan, paardensport of -met het oog op vergrijzing- jeux de bouls of boogschieten? En idem de cultuur-jaarkalender? Leersum kent bijvoorbeeld al een bloemencorso maar denk ook aan een meerdaags festivals (muziek, zang, dans, toneel, stripboeken). Is er iets te organiseren met onze zustersteden? Creativiteit hoeft niet geschuwd te worden; het Amerikaanse gehucht Louisburg (North Carolina) organiseert jaarlijks de World Whistling Championship. Dat begon als een grap en hobby, net als de Sittardse Kennedymarsen (wandeltocht van 80 km) en de Geleense Pink Pop Concerten.

Die laatste voorbeelden laten zien waartoe ‘vertrouwen in de eigen kracht van mensen’ kan leiden; individuele mensen maken het verschil! Zulke mensen hebben we hard nodig in onze gemeente, zowel voor profit als non profit.

==
*) Links naar de D66-verkiezingsprogramma’s:
Almere: http://d66almere.nl/graf/D66%20Programma%20GR2010%20E-BoekFC.pdf
Hoogeveen: http://www.gefeliciteerdhoogeveen.nl/?page_id=41
Nijmegen: http://d66nijmegen.nl/verkiezingsprogramma
Soest: http://d66soest.nl/standpunten
Utrechtse Heuvelrug: /verkiezingsprogramma
Tilburg: http://d66tilburg.nl/page/downloads/D66_tilburg_verkiezingsprogramma.pdf

Laatst gewijzigd op 22 november 2018