Steun ons en help Nederland vooruit

Geld – grondstof voor kennissamenleving

Geld in de portemonnee kan elke bedrieger of zakkenroller je zo ontfutselen. Maar kennis om slim met geld om te gaan, dat neemt niemand je weg.

 

Geld is een vanzelfsprekende grondstof in een kennissamenleving. Maar is geld noodzakelijk om iets van de grond te krijgen? Of voldoende. Het volgende zal laten zien dan geld noch noodzakelijk is, noch voldoende. Tegelijkertijd zullen een aantal geldbronnen aangestipt worden want handig is het spul wel.

 

Helaas is er geen gebrek aan geld voor allerlei soorten innovatie. Er is wel gebrek aan:

 • échte goede ideeën (SMART);
 • goede “vertalingen” van ideeën tot projectplannen met concrete, Murphy-bestendige actietreintjes;
 • competente, toegewijde en betrouwbare uitvoerders van die actietreintjes;
 • en het meest nog, aan slimme samenwerking
 • Gevolg: iedereen start dezelfde initiatieven zonder op- of om te kijken naar dezelfde/eerdere initiatieven. En bij gebrek aan geleerde lessen, aan competente, toegewijde en betrouwbare uitvoer,…..komt er niets van terecht: keer op keer.

 

Eigen geld eerst

De voorgaande geldblog meldde al het het boekje ‘The Richest Man of Babylon’ (onbekende auteur, 184 pagina’s, recente editie door G.S. Clason, 2002). In een aantal verhalen wordt de werking van steeds hetzelfde ‘recept’ aangetoond om rijk te worden. Elk verhaal gaat over iemand die zichzelf zo zwaar in de schulden heeft gewerkt, dat maatschappelijk functioneren onmogelijk is geworden. Het ‘recept’ blijkt heel simpel: leef van 9/10 van je inkomsten (uit werk) en gebruik telkens 1/10 om je schulden weg te werken. Het recept blijkt zo effectief dat enerzijds maatschappelijke acceptatie terugverdiend wordt. Immers: de schuldenaar betaalt zijn schulden terug en wordt daarmee weer gerehabiliteerd als zakelijke en maatschappelijke partner. Anderzijds, nadat de schulden zijn afbetaald, groeit het eigen kapitaal waardoor de voormalige schuldenaar zelf geld kan lenen aan anderen (die het recept leren en terugbetalen) wat hem een gerespecteerd burger maakt.

Het recept beperkt zich uiteraard niet tot de privé-sfeer maar kan ook bij verenigingen en bedrijven toegepast worden (en wellicht ook bij onze gemeente-begroting). Het belangrijkste beginpunt is: onnodige uitgaven vermijden. Dat geld ook voor sommige geldtips die te vinden zijn op de webstek van het NIBUD (www.nibud.nl), op www.genoeg.nl of http://consumindering.startpagina.nl of  (mn. voor studenten) www.job-site.nl/news.php?news_id=367).

Snel verdiend. Via kleine acties is al snel redelijk wat geld te besparen door:

 • eigen boterhammen mee te voor de lunch;
 • leidingwater te drinken i.p.v. flessenwater;
 • geen merkkleding of merkwaren te kopen maar huismerken (en te wacht op de uitverkoop);
 • op voorraad te kopen bij reclameacties;
 • geen abonnementen aan te houden op niet-gelezen kranten of tijdschriften;
 • geen hobby’s te nemen die dure uitrusting en toebehoren vereisen;
 • de fiets te nemen i.p.v. een bromfiets, kleine auto aan te schaffen en te gebruiken.

Meer tips 1)

Kunt u niet (meer) fietsen en lopen, dan biedt de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wellicht een oplossing. Daar kunt u middelen zoeken voor uzelf om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en wonen (zie gemeentesite www.heuvelrug.nl).

Renderende hobby’s zijn natuurlijk ook goed om wat bij te verdienen. Zoals in een eerdere column al is opgemerkt, er is een groeiende (ook a.g.v. vergrijzing) behoefte aan imkers. Maar u kunt natuurlijk ook uw schilderijen, houtsnijwerk e.d. verkopen op Koninginnedag of een carrière starten als behanger of timmerman voor klussen die te klein zijn voor de professional.

Geld voor van alles

Voor ‘geld voor van alles’ is het verstandig om bij de (gemeentelijke) bibliotheek de FondsenDisk2011 (www.verenigingvanfondsen.nl) op te zoeken. Daar is op onderwerp en activiteit een database te doorzoeken waarin 727 geldschieters hun subsidies, websites, contactgegevens en voorwaarden bekend maken. Geld voor getalenteerde kinderen (muziek, wiskunde), kleine beurzen, gezondheid, enz. Bedenk het en er is wel een fonds, groot of klein, waarbij u kunt zeggen “Dat geld wordt mijn!”.

Geld voor je zaak, buurt, gemeente of provincie,

innovatie e.d.

Die zaak kan publiek, semi-publiek of particulier zijn. Soms kunnen de kosten minimaal zijn. In het “email-abonnement” van bijv. je provider is de voorziening om een website te starten inbegrepen of tegen minimale bijbetaling mogelijk. Elk Word-document is in ‘webformat’ om te zetten en met een freeware FTP-programma (bijv.WS_FTP95.exe) naar je website te uploaden. Daarmee is het mogelijk om promotie te maken voor alles van, een buurtfeest tot een wereldwijde internethandel. Sociale media instrumenten zoals Twitter, Facebook, Linkedin enz. vergemakkelijken de ‘P’ van ‘promotie’ en de ‘M’ van marketing.

Hutje bij mutje leggen. Een buurtfeestje is gemakkelijk te organiseren als iedereen iets mee brengt, maakt of regelt. Veel hedendaagse mega-activiteiten (denk aan www.pinkpop.nl, de Vierdaagse van Nijmegen (www.4daagse.nl), de Limburgse Kennedymars (www.kennedymars.nl), de World Whistling Championships www.whistlingiwc.com) zijn net als het gros van de midden- en kleinbedrijven, begonnen aan de keukentafel met niet meer dan de op dat moment beschikbare middelen en wat tijd/hulp van familie, gezinsleden, vrienden, kennissen en vrijwilligers.

Ná de ‘hutje-mutje fase’ is geld te vinden op de site van de gemeente Utrechtseheuvelrug (www.heuvelrug.nl). Voor ondernemers er een speciale pagina ‘Subsidies en regelingen’ te vinden (ook te gebruiken voor sociale innovatieve bedrijvigheid).

Is e.e.a. een maatje gegroeid of is een grote aanpak beoogd, dan is de site van de provincie Utrecht een ingang om geld te vinden (www.provincie-utrecht.nl/loket/#backlink). En denkt u nog groter, dan is de www.subsidieshop.nl een optie. Daar zijn bijvoorbeeld alle nationaal geldende regelingen bij elkaar gebracht.

Heel fijn overigens al dat subsidiegeld maar het is verstandig om niet te snel voorbij de banken te lopen. De Gemeentelijke Krediet Bank (www.gemeentelijkekredietbanken.nl) is er niet alleen voor het financieren van schoolgebouwen, er is veel meer mogelijk als het gaat om het financiering (semi-) publieke voorzieningen en projecten. Idem de commerciële banken, voor de financiering van private voorzieningen / projecten, maar publieke zijn niet uitgesloten. De grote banken hebben bijv. vaak een afdeling voor (mede-) financiering van duurzame initiatieven.

Aansluiten bij een activiteit van anderen die al ‘draaien’ is natuurlijk ook een optie. Er is veel te doen (www.vrijwilligerswerk.nl)  en er zal alleen maar meer te doen zijn omdat ook in het vrijwilligerswerk de vergrijzing toe slaat.

Geld voor onderzoek en innovatie

Volgens sommigen is er te weinig geld voor onderzoek, R&D en innovatie. Dit laatste is zeker het geval als iedereen in dezelfde vijver vist van de overheid (bijv. NWO) of de EU (Zevende Kaderprogramma). Vaak kan slechts 15-20% van de aanvragen gehonoreerd worden 2), terwijl de overige 80-85% doorgaans eveneens van excellente kwaliteit is.

Maar er zijn andere vijvers. Er is bijv. een hele reeks van (buitenlandse) subsidieverstrekkers die elk jaar ‘calls for proposals’ in Nederland uitzetten; op alle denkbare terreinen en onderwerpen. Wie de lijst van onderzoeksfondsen (www.bjernv.dds.nl/FUNDS.html) beziet moet tot de slotsom komen dat die lijst méér onderzoeksgeld bevat dan alle ministers van Nederland, de EU en wellicht ook de OESO gezamenlijk aan onderzoek en innovatie te besteden hebben. En mocht er een organisatie van het betreffende land noodzakelijk zijn, dan is dat via de landendocumenten op diezelfde site gemakkelijk te regelen (en anders lukt het wel met de bemiddeling van het TWA-netwerk (www.twanetwerk.nl).

Als kenniswijk/stad/provincie/regio/land, ‘Science Park’ of ‘Innovation Campus’ is het zaak om dergelijke middelen systematisch en tijdig 3) binnen te halen. Aan excellente voorstellen ontbreekt het doorgaans niet op de wetenschappelijke hoogvlakte die de Nederlands wetenschap is in de wereld. Nederland behoort al jaren tot de wetenschappelijk top 10 (ca 10e plaats; Nature, vol 430|15 July 2004|311-316: The Scientific Impact of Nations, David A. King).

Slot

Zoals te zien is: helaas is er geen gebrek aan geld. Helaas want zwart-wit gezegd: geld maakt lui en dom. Lui omdat het verleidt tot ‘inkopen’ van producten en diensten; ‘dozen schuiven’ in plaats van zelf actief te worden. Dom omdat er niet meer zelf nagedacht hoeft te worden hoe het slimmer, beter en goedkoper of kosteloos kan. Kortom: u maakt uzelf geen nieuwe kennis, kunde of vaardigheden eigen. Dat is een gemiste kans; geld is niet noodzakelijk en niet voldoende, eerder integendeel.

Niettemin staat Nederland op de tiende positie in de ondernemersranglijst van de 71 landen van de London School of Economics (www.nu.nl/werk-en-prive/2502432/nederlandse-ondernemer-heeft-weinig-ambitie.html). Kortom: een uitdaging om mensen, kennis en bedrijvigheid zó te organiseren dat Nederland beide 10e posities ‘achter zich kan laten’…in de goede richting! 4)

À propos: het positieve van onze gemeentelijke financiële positie is dan ook dat we aan de vooravond van een innovatie-tsunami (moeten) staan.

==

1) Geldbronnen en geldbespaarders: denk aan:

 • statiegeld op flessen
 • uitknijpen (oprollen) van het pak voor het laatste restje yoghurt of vla
 • geen alcohol, flessenwater of rookwaren;
 • geen auto maar fiets en openbaar vervoer, event. solex, en taxi indien nodig
 • 2e hand auto, geen nieuwe (het uitgespaarde geld levert op de bank rente op waarmee de directe kosten aan verzekering en wegenbelasting te betalen is),
 • tussen de middag: lunchtrommel, geen catering gebruiken
 • geen krant of tv-gids als er een internetaansluiting is.

2) NWO-Engelen in www.nu.nl/werk-en-prive/2410238/pleidooi-langetermijnoplossing-niet-zo-sexy.html

3) Met ‘tijdig’ wordt bedoeld, ruim voordat een eerdere subsidie afloopt. Beter nog is het om in de projectplanning aan te sturen op een geleidelijk aflopende noodzaak voor subsidiemiddelen, oftewel: afkicken van en ontsnappen aan de subsidieverslaving.

4) Genoemde geldbronnen:

======= BV/11-5-2011

Laatst gewijzigd op 22 november 2018