Steun ons en help Nederland vooruit

Geld: Grondstof voor een goed leven

Geld is een noodzakelijke grondstof en basisvoorwaarde voor elk individu, elk huishouden, elke (publieke) organisatie, elke stichting of vereniging en voor elk bedrijf. De kern van de zaak is tweeledig; 1. niet méér uitgeven dan er binnenkomt en 2. het “overblijvende” deel investeren. Investeren in ‘kennis’ of in een van de eerder behandelde ‘grondstoffen’ in deze columns (water, energie enz). Of zet het op een spaarrekening; “every coin is a slave”, aldus een van de wijsheden in ”The Richest Man of Babylon”(1).

Het boek ”The Richest Man of Babylon” vertelt het verhaal van iemand die zich zwaar in de schulden had gewerkt, en zich daar ook weer uitwerkte door de toepassing van een paar simpele regels. Die regels kreeg hij van een reiziger die hij ontmoette. Kern van de regels was dat tien procent van zijn inkomsten voor hemzelf waren. Daarmee betaalde hij eerst zijn schulden af en verwierf daardoor de naam dat hij een eerbaar persoon was en iemand die zijn schulden terugbetaalde. Toen al zijn schulden betaald waren, gebruikte hij die 10% om te investeren en te belenen aan anderen die naam hadden of wilden verwerven om ook een eerbaar persoon te zijn en ook iemand te zijn die zijn schulden terugbetaalde.

Een enkele keer gebruikte hij ook een tiende deel van zijn 10% om iets aardigs en nuttigs te doen voor zichzelf of zijn gezin omdat hij daarvoor verantwoordelijk was. En soms voor de gemeenschap -de stad- waar hij deel van was. Het duurde een tijd maar hij werd de rijkste man van Babylon en gerespecteerd door allen omdat hij op zijn beurt anderen de regels leerde zoals ooit de reiziger hem die geleerd had.

Die 10%-regel stelt dat het in principe altijd mogelijk is om 10% minder uit te geven dan dat er binnen komt in de portemonnee of ‘de kas’. Die vrijgespeelde10% is dan “vrij” te besteden aan resp. het afbetalen van schulden en daarna, voor renderende investeringen vanuit het eerder genoemde motto: “Every coin is a slave.”. En soms voor een cadeautje aan jezelf, de naasten waarvoor men verantwoordelijk is of gemeenschap waarvan deel van uitmaakt, echter: nimmer meer dan eentiende van het ‘eigen’ eentiende.

Het grote verschil van het -ietwat naïeve- verhaal hierboven met de werkelijkheid van een failliet (Grieken)land, een ontspoorde staatsschuld, een onfortuinlijke belegging van provincie-, gemeente-, waterschaps-, verenigings- of bedrijfskas is dat de kas-verantwoordelijken dat maar vier-vijf jaar ‘verantwoordelijk’ zijn. En dat de schuldbedragen groter zijn dan wat met de 10%-regel aan bespaarde (jaar-) inkomsten, weg gewerkt kan worden.

Toch is dat geen reden om geen inkomsten opzij te zetten of om niet te investeren in kennis, kunde, onderzoek, innovatie. Want zonder (minimale) middelen, is het lastiger  -maar niet onmogelijk want de eigen kracht van mensen is niet te stuiten-  om kansen te benutten om mensen, kennis en bedrijvigheid (MKB) te organiseren in ‘waardeketens’. Daarover de volgende keer meer (2).

==

(1) The Richest Man of Babylon; George S Clason. www.bizbuildersusa.org/files/theRichestManinBabylon.pdf

(2) Alvast een tipje van de sluier; nuttige links voor omgaan met geld of het slim lenen

– voor persoonlijke schuldsaneringen www.nibud.nl;

– voor financiering van non profit ontwikkelingsprojecten www.gemeentelijkekredietbanken.nl. Correct, de GMB beleend niet alleen gemeentes, ook andere publieke organisaties kúnnen in aanmerking komen voor financiering;

– voor financiering van (profit) duurzame/maatschappelijke ontwikkelingsprojecten …. heeft elke grote bank wel een gespecialiseerde afdeling:

– voor subsidies, scholarships, fellowship, prijzen en ‘business angels’ / risico investeerders, zie www.bjernv.dds.nl/FUNDS.html

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018