Steun ons en help Nederland vooruit

Energie

Eén van de grootste vraagstukken van deze eeuw is voorlopig: energie. Tien tot vijftien jaar geleden werd nog gedacht dat er pas aan het eind van de 21e eeuw energie (oliebeschikbaarheid) tot grote problemen, internationale conflicten en oorlogen zou leiden. Dat plaatje werd bijgesteld tot 2030-2040 en in –2008- tot 2013-2015. In dat jaar bedacht het IEA (Internationaal Energie Agentschap) dat het maar eens de energiebehoefte van China moest meenemen in haar berekeningen.

Er zijn toch alternatieve, schone energiebronnen zult u zeggen? Zeker maar niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat, zo groot is energiebehoefte van onze samenleving. Dat betekent dat er -ook kleinschalig- geweldige kansen liggen voor kennis, kunde, R&D en ondernemerschap. Niet alleen de Volkskrant wijdde 19/4 bijvoorbeeld een artikel aan de Zeeuws praktijktest van kleine windmolens. Het blad ‘De Ingenieur’ van 6 maart 2009 (op pg15) toonde de vergelijkingstest van tien kleine windmolens (met diameters van een halve tot vijf meter) ietsje eerder. De test was uitgevoerd voor de provincie Zeeland. Slechts een tweetal presteert enigszins aan de maat en zou mogelijk een optie kunnen zijn voor recreatieparken en landschapsbeheerders. Voor de overige molentjes geldt dat er nog zeer ernstig aan gesleuteld moet worden.

Zonne-energie in Nederland kan ook, ja zeker. Eigenaren van kantoorpanden, bedrijfspanden of woningen (corporaties) doen er goed aan de provincie Noord-Brabant goed in de gaten te houden. De BAM is daar bezig om de lokaal aanwezige kennis en kunde op het gebied van zonne-energie bij elkaar te brengen. Doel: een bloeiende bedrijfstak die kleinschalige, rendabele energieopwekking mogelijk maakt voor bedrijven, kantoren en woningcorporaties. Technologische vooruitgang maakt ons nml. minder afhankelijk van het aantal zonuren. Bovendien, als de klimaatverandering een beetje doorzet krijgen we daar ook meer van. Zelfs aardwarmte is in sommige streken van ons land een goede optie (zie landkaart www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000327.html). Voor de alles-willen-weters rond duurzame energie ten slotte, is het raadzaam om in november Groningen aan te doen. Daar is de jaarlijkse (internationale) Energy Delta Convention; www.energyconvention.nl). BV/23/04/2009

Laatst gewijzigd op 22 november 2018