Steun ons en help Nederland vooruit

Eigen Keus

Een blog op de site van D66 Heuvelrug, een grote eer voor zo’n kleine schreeuwlelijk als ik ben.

Opeens durfde ik niets meer te schrijven, hoe zou ik het vertrouwen van de partij kunnen waarmaken? Weg was mijn grote mond.

Verantwoordelijkheid dragen blijkt veel moeilijker dan een eigen mening verkondigen.

Ik denk dat dit opgaat voor iedereen die zich verbindt met een structuur of organisatie.

Een onzichtbare lijst van wat wel en wat niet kan binnen de functie van het individu.

Daar ligt het dilemma van de klokkenluider, de criticus, de kunstenaar.

Ze geven kleur en mogelijk een vernieuwing , nieuw inzicht of bijsturing aan wat er al is.

En soms, maar dat doen alleen de hele grote, dappere mensen, bedenken ze iets echt nieuws.

Voor allen geldt dat ze doen wat ze doen omdat ze het doen.

Nergens anders om.

Als je dat gevoel hebt, en je gaat ervoor, dan blijkt achteraf dat het terecht was wat je deed.

Zolang je niet over lijken gaat, zolang je passie niet andere mensen tekort doet.

Dat is een spanningsveld en daarom wil ik graag binnen de normen van een vrije organisatie functioneren, zoals ik D66 Heuvelrug ervaar.

Het lijkt wel of ze met me uit de voeten kunnen, of ze me genoeg vertrouwen om mij de ruimte voor een blog te geven.

Geweldig, ik doe mijn best.

Katri

Laatst gewijzigd op 22 november 2018