Steun ons en help Nederland vooruit

Beter onderwijs, meer werk en groene belastingen

In oktober 2013 heeft D66, samen met VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP na zeer intensieve onderhandelingen haar handtekening gezet onder een pakket begrotingsafspraken voor 2014. D66 laat hiermee zien dat politiek Den Haag het wél kan. Dat er duidelijkheid kan worden geboden over noodzakelijke aanpassingen waardoor vertrouwen weer kan groeien. Zoals eerder met het woonakkoord, met het positieve nieuws van de afgelopen maanden over de woningmarkt tot gevolg.

D66 is vanaf het begin van deze kabinetsperiode kritisch-constructief geweest. Terecht werd D66 steeds kritischer naarmate de ambities uit het regeerakkoord verwaterden. Die kritiek schepte natuurlijk ook verplichtingen: voor je geloofwaardigheid moet je ook bereid zijn mee te denken over oplossingen en daar verantwoordelijkheid voor durven te nemen.

En de inzet van D66 is helder. Naast het structureel op orde brengen van de overheidsfinanciën, was dat kort gezegd:
1. Beter onderwijs
2. Meer werk
3. Minder belastingen

Beter onderwijs, want investeren in onderwijs betekent mensen kansen geven op persoonlijke ontwikkeling en is een motor voor economische groei. Scholen schreven jarenlang rode cijfers. De kosten stegen, maar de inkomsten werden bevroren. Die trend wordt gekeerd. Dankzij de afspraken van begin oktober krijgt het onderwijs € 500 miljoen per jaar extra. Voor o.a. leraren, conciërges en klassenassistenten. Ook gaat er meer geld naar het MBO-praktijkonderwijs en € 100 miljoen extra naar onderzoek en innovatie.

Meer werk. Veel mensen maken zich grote zorgen over het verliezen van hun baan of het überhaupt vinden van werk. Daarom zet D66 zwaar in op meer werk. Op termijn creëert het akkoord ruim 50.000 extra banen; veel meer dan door het sociaal akkoord bereikt wordt. Dat komt doordat de hervormingen daaruit ambitieuzer zijn gemaakt en versneld worden ingevoerd. Door aanpassing van het ontslagrecht wordt “flex” minder “flex” en vast minder vast. Sommige groepen hebben extra aandacht nodig. En die krijgen ze – ook op korte termijn. Het aantal banen voor arbeidsgehandicapten in 2014 wordt verdubbeld. Er wordt veel geld uitgetrokken voor de jeugdwerkloosheid en de BTW-verlaging in de bouw wordt verlengd.

Minder en groenere belastingen. De overheid creëert geen banen, dat doen ondernemers. Daarom zorgt D66 ervoor dat het voor hen aantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen. En wordt ervoor gezorgd dat mensen meer te besteden krijgen dan op Prinsjesdag werd gepresenteerd, zodat ondernemers ook meer kunnen verkopen. In 2014 worden de lasten op arbeid met bijna € 2 miljard verlicht. En de zwaar omstreden ZZP-boete is geheel van tafel. Wel wordt misbruik van de zelfstandigenaftrek bestreden. Dit wordt betaald door ambitieuzere hervormingen en een vergroening van de belastingen. Het wordt aantrekkelijker om een schone auto te kopen en om zuinig om te gaan met water. Oftewel: de vervuiler betaalt en werken loont.

Er ligt een mooi pakket aan pragmatische afspraken over de begroting van 2014. Is dit het D66-verkiezingsprogramma? Nee. Is dit de D66-tegenbegroting? Nee. Zit er veel voor D66 in? Ja. Met meer werk door hervormingen, minder belastingen, meer vergroening en beter onderwijs dankzij extra investeringen. Drie stevige D66-pijlers onder deze begrotingsafspraken.

Maar D66 moet nu niet achterover gaan leunen. Er blijft nog heel veel te doen en op veel terreinen moeten we constructief-kritisch kijken naar wat het kabinet gaat doen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018