Steun ons en help Nederland vooruit

Portefeuilleverdeling fractie

De portefeuille is in de fractie als volgt verdeeld:

Hugo Prakke, fractievoorzitter

 • Vastgoed & Grondzaken
 • Financiën & Inkoop
 • Sociaal Domein & Dienstverlening (Hans Waaldijk) – Dorpswethouder Leersum
 • Dorpsgericht Werken
 • Mariniersterrein
 • Milieu & Duurzaamheid, inclusief afval
 • ICT

Wim Hak, raadslid

 • Burgemeester (Frits Naafs) – Dorpswethouder Driebergen
 • Openbare Orde & Veiligheid (Coffeeshop)
 • Agrarische Zaken & Natuur (incl. dierenwelzijn) en Nationaal Park
 • Ruimtelijke Ordening, inclusief Wonen, Erfgoed & Monumenten, bedrijventerreinen
 • Invoering Omgevingswet
 • Recreatie & Toerisme
 • Agendacommissie

Carmen Rietdijk, raadslid

 • Financiën en Vervoer (Gerrit Boonzaaijer) – Dorpswethouder Amerongen/Overberg
 • Openbare Ruimte & Wijkbeheer (speeltuinen/riolering/verlichting)
 • Vastgoed & Grondzaken
 • Financiën & Inkoop
 • Onderwijs (VVE/ Passend Onderwijs)
 • Jeugd & Jeugdzorg
 • Agrarische Zaken & Natuur (incl. dierenwelzijn) en Nationaal Park
 • Coördinatie Project De Twee Marken
 • Sport (combinatiefunctionarissen)
 • Sociaal Domein, WMO, Ouderen, Welzijn en Volksgezondheid
 • Kunst & Cultuur, bibliotheek en Cultuurhuizen
 • Milieu & Duurzaamheid, inclusief afval

Erik van Buiten. raadslid

 • Begraafzaken
 • Woonwagenbeleid
 • (Europese) subsidies
 • Dienstverlening, waaronder Burgerzaken
 • Personeel & Organisatie, inclusief verduurzaming eigen organisatie
 • Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid & EZ (Rob Jorg) – Dorpswethouder Maarn/Maarsbergen
 • Economische Zaken
 • Recreatie & Toerisme
 • ICT
 • Werkwijze Raad

Karin Oyevaar, raadslid

 • Onderwijs & Natuur (Chantal Broekhuis) – Dorpswethouder Doorn
 • Onderwijs (VVE/Passend Onderwijs)
 • Jeugd & Jeugdzorg
 • Coördinatie Project De Twee Marken
 • Sport (combinatiefunctionarissen)
 • Sociaal Domein, WMO, Ouderen, Welzijn en Volksgezondheid
 • Inclusiebeleid
 • Werk & Inkomen, inclusief Participatiewet
 • Kunst & Cultuur, bibliotheek en Cultuurhuizen
 • Mariniersterrein

Tijn Dries. commissielid

 • Bestuurlijk opdrachtgever Zorg & Veiligheid
 • Onderwijs (VVE/Passend Onderwijs)
 • Jeugd & Jeugdzorg
 • Sociaal Domein, WMO, Ouderen, Welzijn en Volksgezondheid
 • Inclusiebeleid
 • Werk & Inkomen, inclusief Participatiewet
 • Dorpsgericht Werken
 • Invoering Omgevingswet

Johan Klaassen, commissielid

 • Openbare Orde & Veiligheid (Coffeeshop)
 • Integrale Handhaving
 • Evenementen
 • Vreemdelingenzaken, Asielzaken en Nieuwkomers
 • Communicatie
 • Bestuurlijk opdrachtgever Zorg & Veiligheid
 • Vastgoed & Grondzaken
 • Financiën & Inkoop
 • Begraafzaken
 • Woonwagenbeleid
 • Agrarische Zaken & Natuur (incl. dierenwelzijn) en Nationaal Park
 • Dienstverlening, waaronder Burgerzaken
 • Personeel & Organisatie, inclusief verduurzaming eigen organisatie
 • Economische Zaken
 • Recreatie & Toerisme
 • ICT
 • Auditcommissie

Lennart van der Burg, commissielid

 • Personeel & Organisatie, inclusief verduurzaming eigen organisatie
 • Milieu & Duurzaamheid, inclusief afval

Laatst gewijzigd op 30 oktober 2018