Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 september 2010

D66 wil analyse bouwleges

Jaarlijks laat Vereniging Eigen Huis de tarieven voor bouwvergunningen onderzoeken. Recentelijk is dit onderzoek weer uitgevoerd en daaruit blijkt dat de tarieven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug boven de landelijke gemiddelden liggen. Reden voor Hugo Prakke, Raadslid van D66 Utrechtse Heuvelrug, om hierover in de vergadering van de Commissie Bestuur & Middelen van 2 september…

Bekijk nieuwsbericht

D66 bezorgd over korting bijstand

D66 Utrechtse Heuvelrug wil opheldering van het gemeentebestuur over de aangekondigde bezuinigingen op het bijstandsbudget. Enkele weken geleden kondigde demissionair CDA-minister Donner aan dat de gemeenten een korting krijgen van in totaal 450 miljoen euro op het budget voor de bijstand. Een tiende van het vooraf begrote bedrag voor 2010. ‘D66 is bezorgd over deze…

Bekijk nieuwsbericht

Toekomst Kampwegkerk

Moet Welnuh naar de Kampwegkerk verhuizen, of zijn er mogelijkheden om de kerk te gebruiken voor culturele doeleinden? In september zal er in de Comissie Samenleving over gesproken worden en D66 zoekt mee naar de beste, duurzame en financiele oplossing. D66 geeft duidelijk aan dat de kerk aan de Kampweg in het bezit is van…

Bekijk nieuwsbericht

De toekomst van Amerongen

Op donderdag 24 juni jl. waren Johan Klaassen en Hugo Prakke aanwezig bij een bijeenkomst in De Ark in Amerongen waar gesproken werd over de toekomst van Amerongen. Parkeren werd aangedragen als de grootste uitdaging voor de toekomst van het oude Amerongen. Het initiatief voor deze bijeenkomst van dorpsgenoten lag bij een clubje van acht…

Bekijk nieuwsbericht

Rapport Rekenkamer brengt dilemma

D66 is tevreden dat de Commissie Bestuur & Middelen in haar vergadering van 2 september jl. heeft besloten dat het voorstel 'Beide handen aan het stuur' naar aanleiding van het gelijknamige rapport van de Rekenkamercommissie nog niet rijp is voor behandeling in de raad. Hugo Prakke, Raadslid D66, heeft in de vergadering aangegeven dat we…

Bekijk nieuwsbericht

De spa in de grond

 In de vergadering van de Commissie Bestuur & Middelen van 2 september jl. heeft D66 aangegeven akkoord te zijn met het Definitieve Ontwerp van het Gemeentekantoor en het Voorlopig Ontwerp van de Buitenruimte. Hugo Prakke, Raadslid D66, gaf aan dat we sinds enige tijd de slogan 'Nu Doorpakken' hanteren en dat dit zeker ook betrekking…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 juli 2010

D66 twijfelt over blowverbod

In de Raadsvergadering van 28 juni jl. heeft D66, ondanks vele twijfels, ingestemd met het voorstel voor het aanwijzen van gebieden waar een verbod geldt voor het gebruik van softdrugs, het zogenoemde blowverbod. Opvallend is namelijk dat een stad als Utrecht vindt dat er te veel juridische haken en ogen aan zitten en er daarom…

Bekijk nieuwsbericht

D66: ‘Niemand hoeft te betalen voor het vuil van een ander’.

Mensen die alleen wonen moeten niet langer een onevenredig deel van de rekening betalen voor de afvalverwijderingskosten. Hoewel er een apart tarief is voor alleenwonenden en huishoudens met meerdere personen, is het verschil in tarief niet in verhouding tot het verschil in echte kosten. Hugo Prakke, Raadslid D66 Utrechtse Heuvelrug, stelde in de raadsvergadering van…

Bekijk nieuwsbericht

HDS en de beleidsnota "Sport in Beeld"

Donderdag 1 juli jl. waren Johan(Klaassen) en Hugo(Prakke) te gast bij de voorzitter, John van Spanje, van voetbalclub HDS (Hoger Door Samenwerking) uit Leersum. Het werd een boeiend gesprek waarin niet alleen werd ingegaan op de ontwikkelingen bij HDS. Het bleek dat John 'vele petten' heeft naast zijn voorzitterschap. De aanleiding voor het gesprek was…

Bekijk nieuwsbericht

Ontwerp bestemmingsplan De Donderberg in Leersum

Woensdag 30 juni jl. had Hugo een afspraak met vertegenwoordigers van de Vereniging Dorp en Natuur (Leersum-Amerongen) over het ontwerp bestemmingsplan De Donderberg in Leersum. Een locatie en een bestemming met een hele historie. Goed om hierover overleg te hebben met de vereniging omdat zij in het verleden actie hebben gevoerd tegen deze 'kolos in…

Bekijk nieuwsbericht