Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 september 2010

De spa in de grond

 In de vergadering van de Commissie Bestuur & Middelen van 2 september jl. heeft D66 aangegeven akkoord te zijn met het Definitieve Ontwerp van het Gemeentekantoor en het Voorlopig Ontwerp van de Buitenruimte. Hugo Prakke, Raadslid D66, gaf aan dat we sinds enige tijd de slogan 'Nu Doorpakken' hanteren en dat dit zeker ook betrekking…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 juli 2010

D66 twijfelt over blowverbod

In de Raadsvergadering van 28 juni jl. heeft D66, ondanks vele twijfels, ingestemd met het voorstel voor het aanwijzen van gebieden waar een verbod geldt voor het gebruik van softdrugs, het zogenoemde blowverbod. Opvallend is namelijk dat een stad als Utrecht vindt dat er te veel juridische haken en ogen aan zitten en er daarom…

Bekijk nieuwsbericht

D66: ‘Niemand hoeft te betalen voor het vuil van een ander’.

Mensen die alleen wonen moeten niet langer een onevenredig deel van de rekening betalen voor de afvalverwijderingskosten. Hoewel er een apart tarief is voor alleenwonenden en huishoudens met meerdere personen, is het verschil in tarief niet in verhouding tot het verschil in echte kosten. Hugo Prakke, Raadslid D66 Utrechtse Heuvelrug, stelde in de raadsvergadering van…

Bekijk nieuwsbericht

HDS en de beleidsnota "Sport in Beeld"

Donderdag 1 juli jl. waren Johan(Klaassen) en Hugo(Prakke) te gast bij de voorzitter, John van Spanje, van voetbalclub HDS (Hoger Door Samenwerking) uit Leersum. Het werd een boeiend gesprek waarin niet alleen werd ingegaan op de ontwikkelingen bij HDS. Het bleek dat John 'vele petten' heeft naast zijn voorzitterschap. De aanleiding voor het gesprek was…

Bekijk nieuwsbericht

Ontwerp bestemmingsplan De Donderberg in Leersum

Woensdag 30 juni jl. had Hugo een afspraak met vertegenwoordigers van de Vereniging Dorp en Natuur (Leersum-Amerongen) over het ontwerp bestemmingsplan De Donderberg in Leersum. Een locatie en een bestemming met een hele historie. Goed om hierover overleg te hebben met de vereniging omdat zij in het verleden actie hebben gevoerd tegen deze 'kolos in…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 juni 2010

D66 bezoekt Sterkenburg

Afgelopen woensdag bracht D66 Utrechtse Heuvelrug een bezoek aan Kasteel Sterkenburg. Een bijzondere locatie, een plek met hoge cultuurhistorische en ecologische waarden. Een sfeer waar geschiedenis, heden en toekomst samensmelten. Onder begeleiding van de enthousiaste en inspirerende Alex van Helsdingen werden de D66’ers rondgeleid. Kasteel Sterkenburg is een voorbeeld voor duurzaam ondernemen, een samenkomen van…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil verlaging tarief Rijbewijs

D66 Utrechtse Heuvelrug gaat in de raadsvergadering van 28 juni a.s. vragen om een eerdere verlaging van het tarief voor een rijbewijs. Het kabinet heeft recentelijk aangegeven dat iedere gemeente in staat moet zijn om een rijbewijs voor maximaal 36,06 euro aan te bieden. Deze maximumprijs gaat in op uiterlijk 1 juli 2011. De huidige…

Bekijk nieuwsbericht

Motie Gemeentelijke Monumenten

D66 heeft in de raadsvergadering van 17 juni jl. samen met VVD, GroenLinks/PvdA en SP een motie ingediend over de gemeentelijke monumenten binnen onze gemeente. In deze raadsvergadering is een nieuwe monumentenverordening vastgesteld waarin slechts indirect sprake is van een verbod op het wegkwijnen en verkommeren van gemeentelijke monumenten. We willen echter de cultuurhistorische waarden…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 juni 2010

D66 boekt grote winst

D66 is bij de landelijke verkiezingen op 9 juni jl. in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zeer sterk gestegen: van 2.6% in 2006 naar 8.4% in 2010. Hiermee is D66 de grootste stijger in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en willen wij alle D66-stemmers via deze weg heel hartelijk danken. Op 9 juni bracht 82,1 procent van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 juni 2010

Bezuinigingen centraal

 Op donderdag 20 mei jl. hield VNG-afdeling Utrecht haar jaarlijkse voorjaarscongres in het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen (Mijdrecht). Er werd veel gesproken over bezuinigen en over het al dan niet gebruiken van de kaasschaaf daarbij. Voorzitter Koos Janssen, burgemeester van Zeist, heette de ongeveer 100 aanwezigen waaronder Jan Willem Eggink en Hugo…

Bekijk nieuwsbericht