Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 december 2010

CDA draait en is niet eerlijk!

Op maandag 13 december jl. stond in de Raadsvergadering de OZB wederom op de agenda. Over de OZB is al veel gesproken en D66, in de persoon van raadslid Hugo Prakke, heeft aangegeven zeer tevreden te zijn over het feit dat voor veel inwoners van onze gemeente de lastendruk niet omhoog gaat, voor huurders zelfs…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 december 2010

D66 pleit voor snelle invoering Inkoopportaal

Ondernemers en ZZP'ers moeten makkelijk kunnen zien, welke producten de gemeente gaat inkopen. Een website met de inkoopwensen van de Utrechtse Heuvelrug zou bedrijven een steuntje in de rug geven, vindt D66-gemeenteraadslid Hugo Prakke. Ook de organisaties Zakelijk Heuvelrug en ZZP Netwerk Heuvelrug zijn enthousiast over deze manier van transparant inkopen. Als plaatselijke ondernemers staan…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 november 2010 maandag 29 november 2010

De gemeente heeft zitten slapen

,,De gemeente heeft zitten slapen", zegt raadslid Hugo Prakke (D66). Hij reageert daarmee op plannen voor het pand aan de Rijksstraatweg 215. Enige weken geleden stond in nieuwsblad De Kaap dat een garagehouder uit Elst een showroom wil vestigen in het bedrijfspand van de voormalige caravanhandel Knaus. Veel inwoners van Leersum zijn echter verbaasd over…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 23 november 2010

Van groeistuip tot krimpkramp

Donderdag 18 november jl. waren de D66-raadsleden Wim Hak en Hugo Prakke aanwezig bij het najaarscongres van de VNG Utrecht. In het nieuwe gemeentekantoor van de samenwerkende gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL-gemeenten) vond er een inhoudelijke discussie plaats over de toekomst van de regio Utrecht in demografisch perspectief. De titel was 'van groeistuip tot…

Bekijk nieuwsbericht

Succesvol Politiek Cafe over Cultuurbeleid

Op woensdag 3 november jl. organiseerde D66 Utrechtse Heuvelrug een succesvol Politiek Cafe onder het motto: 'Gemeentelijke Cultuurbeleid: (niet) doen!' De inleiders van deze avond, Marco van Vulpen (Cultuurraad) en Annelou Evelein (eigen buro), gaven hun visie op de rol van de gemeente om het culturele leven te stimuleren. Vervolgens ging veel discussie over de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 november 2010

Financiele voorzichtigheid geboden

 D66 heeft in de Raadsvergadering van 14 oktober jl. in aansluiting op de voorgestelde financiele verordening gepleit voor meer financiele voorzichtigheid gezien de situatie in de financiele wereld. Hiervoor had D66 een amendement ingediend dat, met uitzondering van het CDA, door de Raad is overgenomen. De gemeente kan ons inziens namelijk qua financien niet voorzichtig…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil verlaging grafkosten

 De afgelopen jaren is er veel commotie geweest over de grafrechten vanwege de inhaalslag en dat betreurt D66 zeer. Alles rondom begraven heeft vanzelfsprekend een emotionele lading en daarom kun je niet zorgvuldig genoeg zijn. In de Raadsvergadering van 14 oktober jl. heeft D66 gepleit voor een verlaging van de begraafkosten naar een landelijk gemiddelde…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 november 2010

Algemene beschouwingen D66 begroting 2011(eerste termijn)

5 jaar Gemeente Utrechtse Heuvelrug; SamenWerk in uitvoering Mijnheer de voorzitter, geachte aanwezigen, op 1 januari 2011 bestaat onze gemeente vijf jaar. Vijf jaar waarin onze ambtenaren en het gemeentebestuur samen met bestuurders en vrijwilligers van tal van clubs en verenigingen, scholen, de welzijnsstichting, de WMO-raad, cultuurraad, HSI, FGH, ondernemersorganisaties en vele anderen, zich…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 oktober 2010

D66 in gesprek met OndernemersVereniging Leersum

Op woensdag 29 september hebben Wim Hak en Hugo Prakke van D66 een zeer aangenaam kennismakingsgesprek gehad met Marc Boers en Remmelt Veenstra van de OndernemersVereniging Leersum (OVL). In het gesprek zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor met name de detailhandel in Leersum doorgesproken. Daarbij gaat het met name over de parkeerdruk, het bedrijventerrein Leersum, de…

Bekijk nieuwsbericht