Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 februari 2019
Keuzes maken voor de toekomst

Keuzes maken voor de toekomst

We wonen in een fantastische gemeente: met een rijke historie, met prachtige natuur, talloze landgoederen en levendige dorpskernen. Er is veel aan gelegen om dit karakteristieke stuk Nederland te behouden en dus ook belangrijk dat wij hier met z’n allen zorgvuldig mee omgaan. Tegelijkertijd moeten we open blijven staan voor nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 februari 2019
Mondelinge raadsvragen over beoogde invulling bezuinigen op Economische Ontwikkeling in 2019

Mondelinge raadsvragen over beoogde invulling bezuinigen op Economische Ontwikkeling in 2019

In 2014 heeft de Raad van Utrechtse Heuvelrug besloten dat de slechte beoordeling door ondernemers van ons lokale ondernemersklimaat meer en betere politieke en bestuurlijke aandacht vereiste. Daarop is door de vorige gemeenteraad onder meer extra budget en ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld. Het huidige college van B&W heeft de raad eind 2018…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 januari 2019 donderdag 24 januari 2019 woensdag 9 januari 2019
Hoe verbeteren we onze (lokale) democratie?

Hoe verbeteren we onze (lokale) democratie?

In 1966 waren de oprichters van D66 ongerust over ‘de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels.’ Ze zagen een samenleving die moderniseerde, terwijl de politiek hopeloos achterbleef. Democratisering was nodig. D66 werd geboren. Waar toen de samenleving veranderde door ontzuiling, is het nu door digitalisering, globalisering en individualisering. Net als toen is ons politieke bestel…

Bekijk nieuwsbericht
Van Speeltuinbeleid naar Sterfhuisbeleid?

Van Speeltuinbeleid naar Sterfhuisbeleid?

Kinderen en jongeren (jeugdigen) spelen steeds minder buiten, en de saaiheid van speelplekken speelt hierin een belangrijke rol.* En dat terwijl goede speeltuinen jeugdigen kansen bieden voor lichamelijke activiteit in de buitenlucht, het samenspelen met leeftijdsgenoten, en het leren kennen van hun omgeving. Buitenspelen draagt bij aan een gezonde motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling. Het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 8 januari 2019
Hugo Prakke stopt als raadslid Utrechtse Heuvelrug

Hugo Prakke stopt als raadslid Utrechtse Heuvelrug

Bij de Nieuwjaarbijeenkomst van D66 Utrechtse Heuvelrug van 8 januari jl. heeft fractievoorzitter Hugo Prakke aangekondigd afscheid te nemen als lid van de gemeenteraad. Een kleine twee jaar geleden stelde hij zich kandidaat als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en tevens als beoogd fractievoorzitter. Sindsdien is het bedrijf, waarvoor hij werkt, snel gegroeid met…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 januari 2019 woensdag 2 januari 2019
Plasticvrij 2026

Plasticvrij 2026

D66 ondersteunt het inwonersinitiatief GoedVolk van harte om te komen tot een plasticvrije gemeente in 2026. Hiervoor heeft GoedVolk een projectteam geformeerd dat werk wil maken van de grote hoeveelheid plastic die jaarlijks onze Utrechtse Heuvelrug binnendringt. GoedVolk wil verder gaan dan louter aandacht voor de gebruiker en vooral ook aandacht organiseren aan de voorkant…

Bekijk nieuwsbericht