Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 september 2019 dinsdag 20 augustus 2019
Speerpunten 2019-2020

Speerpunten 2019-2020

Het reces loopt langzaam maar zeker tot z’n einde, dus: een goed moment om nog één keer terug te kijken op wat we het afgelopen politieke jaar bereikt hebben en vooruit te kijken naar komend politiek jaar. Een nieuwe rol voor D66 Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 kwam D66 niet…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 juli 2019
Opening expositie Fietspad van de Toekomst

Opening expositie Fietspad van de Toekomst

Onder ruime belangstelling is maandag 15 juli jl. in het fietscafé De Proloog in Amerongen de expositie Fietspad van de Toekomst geopend. Voorafgaand aan de opening ondertekenden verschillende burgemeesters en wethouders van de gemeenten: Utrechtse Heuvelrug, Utrecht, Bunnik, Veenendaal, Zeist en Rhenen met de portefeuille mobiliteit een intentieovereenkomst voor de aanleg van een snelfietsroute tussen…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 14 juli 2019 vrijdag 12 juli 2019
Toekomstbestendige keuzes maken

Toekomstbestendige keuzes maken

Voor ons ligt een beleidsarme kadernota. Beleidsarm. Maar dat betekent niet dat we de komende jaren niets te doen hebben. Integendeel. Juist nu moeten we als raad met elkaar bekijken op welke manier we onze doelstellingen, binnen de beperkte financiële middelen, efficiënt kunnen verwezenlijken. Daar is creativiteit voor nodig. En samenwerking met inwoners, organisaties, ondernemers,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 8 juli 2019 vrijdag 28 juni 2019 woensdag 26 juni 2019
Vragen over stikstofnormen

Vragen over stikstofnormen

Mondelinge raadsvragen voor raadsvergadering van 27 juni 2019, n.a.v. uitspraak Raad van State over versoepeling stikstof-beleid, te stellen door raadslid Erik van Buiten en aantredend raadslid Lennart van der Burg (D66). In 2015 heeft het 2e kabinet Rutte (bestaand uit VVD en PvdA) het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gelanceerd. Dit programma had tot doel…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 juni 2019