Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2020 vrijdag 20 november 2020 donderdag 19 november 2020
Risico’s door gebruik algoritmes door de gemeente Utrechtse Heuvelrug?

Risico’s door gebruik algoritmes door de gemeente Utrechtse Heuvelrug?

Er schuilen risico’s in het toenemende gebruik van algoritmes (digitale formules die verbanden kunnen vinden in enorme datasets) door gemeenten, zoals het risico op discriminatie. Er is weinig bekend over de inzet van algoritmes door de Utrechtse Heuvelrug. Algoritmes kunnen onder andere worden ingezet bij het bestrijden van fraude, criminaliteit, of schoolverlating.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 november 2020
Lokaal Klimaat Akkoord Utrechtse Heuvelrug gaat van start!

Lokaal Klimaat Akkoord Utrechtse Heuvelrug gaat van start!

Veel inwoners en organisaties in de Utrechtse Heuvelrug willen werk maken van verduurzaming. Ze zien de urgentie om onze CO2 uitstoot drastisch te beperken en daarmee ook de gevolgen van de klimaatverandering. Het warmere weer, de langere periode van droogte en verandering in biodiversiteit zijn een bedreiging. Ook voor ons nationale park. Echter verduurzaming blijkt…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 15 november 2020
Speelruimte in de begroting

Speelruimte in de begroting

Eén van de belangrijke onderwerpen voor jonge gezinnen is speelruimte. Sinds ik mij met dit onderwerp bezig houd, krijg ik hierover dan ook regelmatig berichten van inwoners. Een interessante, veilige, schone plek voor kinderen om samen buiten te spelen blijkt telkens weer de wens van ouders. De fractie van D66 deelt deze…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 14 november 2020 vrijdag 13 november 2020
30 is het nieuwe 50

30 is het nieuwe 50

Regelmatig komen er binnen onze fractie vragen binnen van bezorgde inwoners over de maximale snelheid binnen onze gemeente. Zowel buiten de bebouwde kom, zoals bijvoorbeeld bij het Revius in Doorn waar je een lachende smiley krijgt als je met 80 km/u langs de school rijdt, als daarbinnen. De fractie van D66 deelt…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 november 2020 maandag 9 november 2020 vrijdag 30 oktober 2020
Wonen op recreatieterreinen: acuut handhaven of gericht gedogen?

Wonen op recreatieterreinen: acuut handhaven of gericht gedogen?

Pakweg 400 inwoners van onze gemeente die permanent op recreatieterreinen in onze Gemeente wonen, moesten, nog in afwachting van de beantwoording op hun zienswijzen, half september uit de pers vernemen dat de Gemeente vanaf 2021 acuut wil gaan handhaven op permanente bewoning. Dat moet voor deze groep inwoners behoorlijk schrikken zijn geweest. …

Bekijk nieuwsbericht