Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 december 2021

Toekomst Sporthal de Ploeg en Allemanswaard

Inwoners van Amerongen gaven tijdens het maandelijkse inloopspreekuur van kandidaat-raadslid Hubert van Zanten aan dat ze zorgen hebben over de toekomst van Sporthal de Ploeg. De vragen die bij deze inwoners leefden heeft Karin Oyevaar op maandag 20 december namens D66 gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Wethouder Rob Jorg heeft deze vragen beantwoord. Hieronder staan de vragen en antwoorden.

Vraag 1: Op welke manier zullen inwoners, verenigingen en andere gebruikers betrokken worden bij de toekomst van de Allemanswaard?
Wethouder Rob Jorg gaf aan dat de gemeenteraad in juni een brief heeft gekregen over de plannen van Rhenam Wonen over Allemanswaard. Er staan veel ruimtes leeg in Allemanswaard en dat kost Rhenam Wonen teveel geld. Op de hoek van de Emmalaan is er ook nog ruimte om huizen te bouwen. Rhenam Wonen is met huurders en gebruikers in gesprek gegaan om te kijken of de Dorpszaal in Allemanswaard ook gebruikt kan worden voor sport, zodat de zaal minder vaak leeg staat. Onderzocht moet nog worden of dat wel kan.

Vraag 2: Is het duidelijk of alle activiteiten die nu plaatsvinden in de Allemanswaard (bv toneelvoorstellingen) ook in de toekomst doorgang kunnen blijven vinden?
Het is nog niet bekend wat dat betekent voor de toneelvoorstellingen in de Dorpszaal.

Vraag 3: Als er geen volwaardige sporthal terug zou komen, wordt de totale capaciteit van binnensportlocaties in onze gemeente verminderd. Uit het capaciteitsonderzoek blijkt dat de sporthal in het weekend en in de avond veelvuldig gebruikt wordt. Op welke manier zou die capaciteitsvermindering opgevangen worden?
Op de vraag of sporthal De Ploeg gesloopt gaat worden is geen antwoord gegeven. Wel wordt er door Rhenam Wonen gesproken met de sportverenigingen. Als de sporthal en de jongerenruimte gesloopt worden geeft dat veel meer ruimte om woningen te bouwen.

Vraag 4: Als het jongerenhonk inderdaad gesloopt wordt bij Allemanswaard, komt er dan op een andere plek een jongerenhonk terug? Worden jongeren betrokken bij de besluitvorming daarover?
Wethouder Rob Jorg vertelde dat het college het belangrijk vindt dat er een ruimte is voor jongeren in of vlakbij Allemanswaard. Hier wordt ook over gesproken met de jongerenwerkers. Hij heeft niet gezegd dat er met de jongeren zelf of met de mensen die in de buurt wonen gesproken wordt.

Vraag 5: Hebben de toekomstplannen voor de Allemanswaard financiële gevolgen voor onze gemeente?
Wethouder Rob Jorg antwoordde dat het de bedoeling is dat de plannen de gemeente niks extra zullen kosten.

Vraag 6: Wanneer wordt een besluit over de toekomst van de Allemanswaard genomen en (op welke manier) wordt de gemeenteraad hierbij betrokken?
De gemeenteraad zal op de hoogte wordt gehouden van de plannen.

Gera Hensbergen, gemeenteraadslid voor BHV lokaal, zag overeenkomsten met hoe het in Maarn gaat met De Twee Marken, daar maakt zij zich zorgen over. Volgens wethouder Rob Jorg is dat echter niet te vergelijken.

Voor D66 zijn de zorgen na beantwoording van de vragen niet weggenomen. Als sporthal De Ploeg gesloopt zou worden en er komt niets vergelijkbaars in de plaats dan betekent dat er in de gemeente minder ruimte is voor zaalsporten. De Dorpszaal is niet groot genoeg om hockey, korfbal of zaalvoetbal te spelen. Daar moet dan een goede oplossing voor komen. Als de Dorpszaal aangepast wordt dan vindt D66 het belangrijk dat toneelvoorstellingen en alle andere activiteiten die er nu gebeuren nog steeds door kunnen blijven gaan. D66 is het met het college eens dat het belangrijk is dat de jongeren een ruimte houden in of vlakbij Allemanswaard.

Luister vanaf 0:55:40 de gemeenteraadsvergadering van maandag 20 december hier terug.
Lees de raadsinformatiebrief van 8 juni hier. 

Hubert van Zanten houdt elke 1e vrijdag van de maand van 13:00 tot 14:00 uur inloopspreek in De Binder, elke 2e zaterdag van 13:00 tot 14:00 uur in De Proloog en de laatste vrijdag op afroep in Overberg, d66@van-zanten.eu