Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 november 2021

Dorps Verdichten verdient nader onderzoek

Hoe kan je dorpen dorps laten zijn, maar tegelijk ook klimaatbestendig? Onder andere die vraag komt aan de orde in het inspiratiedocument dat de Raad begin september ontving van “PARK” en waarbij het centrum van Doorn (het gebied rondom de Albert Heijn) als voorbeeld gebruikt werd. Omdat de nieuwsgierigheid van de fractie van D66 werd geprikkeld door zijn verhaal nodigden we de opdrachtgever van het document, Doornaar Paul Roncken, uit bij de fractie+ vergadering van 28 september. Het werd een interessante avond waarop we spraken over de mogelijkheden dorps te verdichten, verkeer en vrachtverkeer te reduceren, groene en sociale verbindingen te creëren en hoe het dorpse karakter te behouden als je woningen bouwt in het centrum. En dit allemaal met in gedachten de achtergrond van de afspraak Groen groeit mee.

Wat ons betreft voldoende aanknopingspunten om het idee “Dorps Verdichten” nader te onderzoeken. Daarom dienden we tijdens de raadsvergadering van 8 november een motie in waarin we het college oproepen gebruik te maken van een speciale (financiële) voucherregeling “Vitale Steden en Dorpen”. Met deze voucher kunnen de ideeën over duurzaam verdichten nader uitgewerkt worden. Een regeling die voor onze gemeente interessant kan zijn, gezien de opgaven waar we de komende jaren voor staan en de beperkte financiële middelen die we hebben. Hoe mooi zou het zijn als we ons aan het begin van de nieuwe raadsperiode over een concreet plan voor het centrum van Doorn kunnen buigen!

De motie werd door alle raadsfracties gesteund en daarmee unaniem aangenomen.