Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 november 2021

Hoe beschermd is beschermd dorpsgezicht?

In Maarn is onrust ontstaan over mogelijke sloop van sociale huurwoningen in de wijk Tuindorp, door een mogelijk ontwikkelplan van Woningbouwvereniging Maarn. Er gingen geruchten dat het al een voldongen feit zou zijn. Dat is in elk geval niet het geval. Wat is er wel aan de hand?

Woningbouwvereniging Maarn (WBVM) heeft een enorme uitdaging met betrekking tot het renoveren en verduurzamen van het woningbestand in de wijk Tuindorp in Maarn. Deze wijk heet niet voor niets zo, de wijk is opgezet als een Tuindorp, zodat de bewoners van destijds (rond de jaren dertig van de vorige eeuw) door gebruik van hun ruime tuin, deels in eigen voedsel konden voorzien. Dus het zijn vanouds kleine arbeiderswoningen met een relatief grote tuin. De wijk is aangemerkt als gemeentelijk monument (beschermd dorpsgezicht) om deze opzet te behouden en bewaren. Daar was een goede reden voor, dus aantasten hiervan is zeker ingrijpend genoeg om als gemeenteraad een uitspraak over te doen.

De huidige tijd vraagt om verduurzaming en dat kost voor deze woningen veel geld. WBVM zoekt daarom naar manieren om dat te bekostigen en is daar samen met een architectenbureau en de bewoners scenario’s gaan onderzoeken. Zo’n participatietraject is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer en de gemeente beoordeelt dat traject eigenlijk altijd achteraf. Aanwijzingen voor het inrichten van zo’n participatietraject staan op de gemeentelijke website, en daar kan een initiatiefnemer dus zijn of haar voordeel mee doen.

Dat zulke trajecten niet altijd rimpelloos verlopen, heeft de gemeenteraad inmiddels meermaals ervaren. We kunnen het echter pas officieel beoordelen als er een plan en daarbij behorende aanvraag wordt ingediend door WBVM bij de gemeente. Tot die tijd is het in feite een zaak tussen WBVM en haar leden. Dat laat onverlet, dat wij ons graag door alle betrokken partijen laten informeren. Wij zullen dus de komende tijd overal ons licht opsteken, en vinger aan de pols houden. Ook wordt in de commissie Ruimte binnenkort gesproken over de brief die verontruste bewoners aan de raadsleden hebben gestuurd. Want juist in het segment sociale huur, is er de laatste jaren geen woning bijgekomen in Maarn, en zijn er wel de nodige verkocht, zowel door WBVM als door Rhenam. D66 maakt zich zorgen als er wordt gesloopt, voordat er in Maarn vervangende nieuwbouw is gerealiseerd, opgeteld bij de dus al eerder verkochte sociale huurwoningen. Om dus nog maar te zwijgen over het slopen van een (deel van) een gemeentelijk monument.