Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 oktober 2021

Samen naar een alternatieve jaarwisseling

Door alle ongelukken en overlast die veroorzaakt worden door particulier vuurwerk, zijn steeds meer mensen er wel klaar mee. Dat geldt ook voor fractie van D66 Utrechtse Heuvelrug. Het is wat ons betreft dan ook niet de vraag óf, maar vooral hóe het afsteken van particulier vuurwerk in onze gemeente afgeschaft zou kunnen worden.

Nog geen landelijk verbod?
Het zou natuurlijk mooi zijn als een algemeen vuurwerkverbod landelijk wordt ingevoerd: verkoop is dan niet meer mogelijk en van een zogenaamd waterbedeffect (waarbij het probleem zich naar andere gemeenten verplaatst) hebben we dan ook geen last. Maar zolang dat landelijke verbod er nog niet is, zou een verbod wat ons betreft het best in regionaal verband kunnen worden opgepakt.

Dan maar een regionale aanpak!
Uit een rondje langs de D66-afdelingen binnen onze provincie is duidelijk geworden dat er in veel andere gemeenten binnen onze provincie ook zo over wordt gedacht. Dat is mooi, maar we lopen daarmee ook het risico dat iedereen op elkaar gaat zitten wachten. Om dat te voorkomen diende D66 afgelopen raadsvergadering samen met BVHLokaal en de ChristenUnie de motie “Samen richting een alternatieve jaarwisseling” in. Het college wordt daarin opgeroepen de gesprekken met de buurgemeenten over dit onderwerp voort te zetten en uit te breiden om zo te komen tot een regionale aanpak voor een algemeen verbod.

Actieve betrokkenheid van inwoners
Naast samenwerking met de buurgemeenten vinden we ook actieve betrokkenheid van inwoners belangrijk: voor het slagen van een algemeen vuurwerkverbod is lokaal draagvlak immers essentieel. En de (alternatieve) invulling van de jaarwisseling, gaat uiteindelijk iedereen aan.

Een eendrachtig geluid
Een mooie discussie in de raad over dit onderwerp werd uiteindelijk afgesloten met unanieme steun voor onze motie. Op dus naar een alternatieve invulling van de jaarwisseling waarbij vernieuwing, verbinding en veiligheid voorop staan!